Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb1_3.jpg

Draudzes ziņas 2017

Koncerts "Gaisma un ēnas"

29. oktobrī Jaunpils baznīcā svinēsim Reformācijas 500 gadu jubileju. Visi laipni aicināti un gaidīti svētku ērģeļkoncertā “Gaisma un ēnas”.
Koncerta afiša

Koncerts 26. augustā

Maijā

Esiet vienmēr priecīgi! Lūdziet Dievu bez mitēšanās! Par visu pateicieties Dievam – tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū.

1.Tes. 5:16–18

Šo sestdien, 6. maijā, Jaunpils baznīcā pulcēsies gan draudzes locekļi, gan iesvētes mācību dalībnieki, lai visi kopā sakoptu baznīcu – nomazgātu logus un solus, bet svētdien, 7.maijā dievkalpojumā svinēsim iesvētības 13 jauniem draudzes locekļiem. Mīļi aicināti visi palīgi!

 

20. maijā plkst 20.00 Muzeju nakts ietvaros baznīcā notiks skaists koncerts – "Zelta baroks" ievērojamāko baroka ģēniju J.S.Baha, G.F.Hendeļa, H.Persela izcilas un atpazīstamas kompozīcijas atskaņos

Kristīne Gailīte (soprāns) – Latvijas Nacionālās operas soliste, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente,

Jānis Porietis (trompete) Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra solists un mākslinieks, JVLMA docents,

Ilze Reine (ērģeles) – Rīgas Sv.Jāņa baznīcas ērģelniece, viena no Rīgas Doma koncertērģelniecēm,  JVLMA pieaicinātā docētāja.

Ieeja brīva, būs iespējams ziedot koncerta norises atbalstam.

Koncertu organizē Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze 

Paldies par atbalstu Jaunpils novada domei un kafejnīcai "Līvas".

 

27. maijā Jaunpils draudze gaida ciemos māsu draudzes no Viby (Zviedrija) kori un pārstāvjus. Viby draudzes koris dziedās dievkalpojumā 28. maijā.

Lieldienu dievkalpojumi Jaunpils baznīcā
Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit Viņa nav, Viņš ir augšāmcēlies!

Lk. 24:5–6


J
AUNPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES, PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!

Aicinām visus jaunpilniekus un viesus svinēt Kristus augšāmcelšanās svētkus Lieldienu dievkalpojumos Jaunpils baznīcā:

Lielās Piektdienas dievkalpojums – 14. aprīlī plkst. 10:00

Lieldienu dievkalpojums – 16. aprīlī plkst. 10:00

Iesvētes mācību kurss

2017. gada 19. februārī Jaunpils baznīcā tika uzsākts jauns iesvētes mācību kurss.

Katru svētdienu no plkst. 9.00 līdz 9.50 sakristejā gaidīti visi, kas vēlas iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus un sastapt jaukus cilvēkus, atrast draugus.

Kursa dalībnieki ir aicināti piedalīties dievkalpojumā plkst. 10.00.

Iesvētes mācības vada mācītājs Jānis Saulīte.