Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb1_1.jpg

Lieldienu dievkalpojumi Jaunpils baznīcā




Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit Viņa nav, Viņš ir augšāmcēlies!

Lk. 24:5–6


J
AUNPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES, PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!

Aicinām visus jaunpilniekus un viesus svinēt Kristus augšāmcelšanās svētkus Lieldienu dievkalpojumos Jaunpils baznīcā:

Lielās Piektdienas dievkalpojums – 14. aprīlī plkst. 10:00

Lieldienu dievkalpojums – 16. aprīlī plkst. 10:00