Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb1_1.jpg

Maijā

Esiet vienmēr priecīgi! Lūdziet Dievu bez mitēšanās! Par visu pateicieties Dievam – tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū.

1.Tes. 5:16–18

Šo sestdien, 6. maijā, Jaunpils baznīcā pulcēsies gan draudzes locekļi, gan iesvētes mācību dalībnieki, lai visi kopā sakoptu baznīcu – nomazgātu logus un solus, bet svētdien, 7.maijā dievkalpojumā svinēsim iesvētības 13 jauniem draudzes locekļiem. Mīļi aicināti visi palīgi!

 

20. maijā plkst 20.00 Muzeju nakts ietvaros baznīcā notiks skaists koncerts – "Zelta baroks" ievērojamāko baroka ģēniju J.S.Baha, G.F.Hendeļa, H.Persela izcilas un atpazīstamas kompozīcijas atskaņos

Kristīne Gailīte (soprāns) – Latvijas Nacionālās operas soliste, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente,

Jānis Porietis (trompete) Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra solists un mākslinieks, JVLMA docents,

Ilze Reine (ērģeles) – Rīgas Sv.Jāņa baznīcas ērģelniece, viena no Rīgas Doma koncertērģelniecēm,  JVLMA pieaicinātā docētāja.

Ieeja brīva, būs iespējams ziedot koncerta norises atbalstam.

Koncertu organizē Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze 

Paldies par atbalstu Jaunpils novada domei un kafejnīcai "Līvas".

 

27. maijā Jaunpils draudze gaida ciemos māsu draudzes no Viby (Zviedrija) kori un pārstāvjus. Viby draudzes koris dziedās dievkalpojumā 28. maijā.