Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb1_5.jpg

Draudzes ziņas 2004

Janvāris 2004

“Tu, ak,Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.”
2. Sam. 22,29

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas
        
• Liels prieks bija svinēt Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumu Ziemassvētku vakarā tik kuplā pulkā,visi arī turpmāk laipni aicināti apmeklēt svētdienas dievkalpojumus. Drīzumā draudzes padomes sapulcē tiks nolemts, cik bieži tie notiks  - vai divas reizes mēnesī,kā agrāk, vai katru svētdienu.
• Kopš decembra vidus baznīcu rotā gaismiņu vītnes ap logiem un durvju ailu, par to liels paldies pagasta padomei,kas tās nopirka  un uzstādīja.
•  Baznīcā  nesen izveidots kristīgas literatūras stends, kur var iepazīties un nopirkt  Luterisma Mantojuma Fondā izdotas grāmatas, Baznīcas gadagrāmatu, kā arī citus izdevumus.
• Viena no tām – kādreizējās ekstrasenses, tagad kristietes Taurkalnes Daces grāmata  “Neatdod zvēram savu ūbeles dvēseli’’, kuru viņa  nosauc par “dzīves vētrās rakstītiem ekstrasansa memuāriem”. Iepazīstinot ar šo grāmatu, nedaudz citēšu no tās.
  “Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus. Un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā; to Vērtību noteica un saskaitīja piecdesmit tūkstoši sudraba gabalu.(Ap.d. 19,18-19)
  …(studiju gados) Ateistiskās propogandas ietekmē baznīca mums bija absolūti nepieņemama. Vienlaikus jutām milzīgu garīguma deficītu. …1980. Gadā Latvijā LPSR ZA Fizikas institūta paspārnē zinātņu kandidāts Jānis Dolacis sāka pulcēt rīkstniekus. Labi sāktā lieta drīz izvērsās par ko citu. Rīkstniecība atbīdījās otrajā plānā, pārsvaru sāka ņemt ekstrasensu lietas un parapsiholoģija. … Pamazām sāku nodarboties ar okulto dziedniecību un ātri kļuvu par vienu no populārākajiem ekstrasensiem Latvijā. Cilvēki pie manis pierakstījās trīs mēnešus uz priekšu. … Pienāca melnā – manas meitiņas nāves  - diena. Steigā paspēju uzšķirt nonicinātajā lūgšnu grāmatā to vietu, kur bija runāts par kristību un par to, ka mazo pirms ātrās palidzības atbraukšanas ir iespējams nokristīt. Tad pār mani sabruka viss pasaules smagums, likās, ka dvēsele sasala ledū. Visas parapsihologu teorijas likās murgs. Dievs man tobrīd kļuva vienīgā realitāte. Pirms meitiņas nāves baznīca man bija tikai vieta, kur cilvēki nododas saviem jocīgajiem aizspriedumiem. Pēc tās man bija skaidrs, ka manam bērnam vienkārši ir nepieciešama kristīga apbedīšana. Dievs man vairs nebija “informācijas lauks”, “kosmiskā enerģija’’ vai kas tamlīdzīgs. Dievs tobrīd man bija persona – Ābrahama, Īzaka un Jēkaba Dievs. Man bieži ir vaicāts – vai es nemeklēju mierinājumu ticībā Dievam. Nē, tā bija vienīgā, patiesā realitāte – viss pārējais šķita tik sīks un nenozīmīgs. Laikam šādas krīzes brīžos Svētā Gara gaisma kā zibens, kā atplaiksnījums izgaismo visus dvēseles stūrīšus, padzīdama no tās kā ēnas visu to, kas ikdienā liekas tik nozīmīgs – sīku cilvēciskās taisnības meklēšanu, intrigas, nesaskaņas, tiksmi pēc materiālas labklājības, baudkāri un citas drazas. … Šīs divpadsmit dienas līdz kristībām bija visdrausmīgākās manā dzīvē – likās, ka mājās no visiem istabas stūriem lien laukā pekles mošķi, negulēju nevienu nakti. Braucieni uz katehēzes nodarbībām – tās bija aukstas šausmas – man likās, ka es līdz baznīcai nemūžam neaizbraukšu, ka autobuss iegāzīsies Daugavā vai zem manis sagrūs tilts. Tikai tad sāku palēnām saprast, cik dziļi esmu bijusi sātana varā. Tomēr arklam pieķērusies, nejutu nekādu vēlēšanos skatīties atpakaļ. Kristības dienā smagais šausmu slogs novēlās no maniem pleciem. Sekoja vēl gadi, kamēr, nemitīgi turot Dievu redzes lokā, izkļuvu no transformētās apziņas greizo spoguļu karaļvalsts. Meitenēm, kas gāja kopā ar mani svētceļojumā uz Aglonu, bija no manis bail … Vēlāk satiku kādu bijušo krišnaīti, kura bija pārcietusi to pašu.“ Herī Krišna “ , krišnaītu galvenā mantra, vienā no tulkojumiem nozīmē “melnā svētība”. Ari bjušais jogs, tagadējais pareizticīgo priesteris Jānis Kalniņš , bija pārcietis līdzīgas šausmas. Pēc kristībām bija neticama viegluma un brīvības sajūta . Gribējās satikt draugus (ekstrasensus – parapsihologus) un pastāstīt, kā man gājis, pārliecināt viņus, cik ļoti aplams ir tas, kam viņi nododas. Maldoņa durvis bija slēgtas, telefons neatbildēja. Vēlāk uzzināju, ka Maldonis ir miris. Viņam bija tikai četrdesmit gadu. Miris bija arī docents Solovjovs. … Robets bija kļuvis par parapsihologa  Aleksandra Volkova skolnieku. Pamazām viņš aizvien vairāk sācis atgādināt zombiju – ar viņu bija iespējams runāt tikai par viņa skolotāju. Pēc tam Roberts ar Volkovu esot sastrīdējušies, un Roberts absolūti vairs neatstājot normāla cilvēka iespaidu. … Laikam tikai tad sāku aptvert, ka visas šīs gaišreģu vīzijas ir sātana darbs. Sāku nogurt no šiem reizē tukšajiem un saspringušajiem draugu skatieniem. Apsēstība – tas nebija tikai teorētisks jēdziens. … Man nebija nekādu ilūziju par to, ka es būtu varējusi pati saviem spēkiem, bez Dieva palīdzības, izķepuroties no šī okultisma purva. Tas nav cilvēka spēkos. Tie ir spēki, kuriem pretī var stāties tikai Dievs. Un nav nekādas baltās maģijas. Ir tikai melnā un tumši pelēkā, kas no melnās atšķiras tikai niansēs. Neviens nevar būt draugos ar sātanu – var kļūt tikai par sātana vergu. … Mēs bijām zināmā mērā pašdarbnieki, un mūsu laika ekstrasensu paaudze vairumā gadījumu neapzinājās, ko dara. Laikā, kad es aizgāju no šīs vides, sāka parādīties nākošā – maģijas skolās sagatavotā paaudze, praktiski jau iniciēti sātana priesteri, kuri apzinās, ko dara, un kuru morāles slieksnis ir ārkārtīgi zems. Tomēr mums nedraud briesmas, kamēr mēs “dzīvojam Visaugstākā patvērumā un mītam Visuvarenā ēnā. “ Bet, kad mēs griežamies pie ekstrasensiem, zīlniekiem, astrologiem, tiklīdz iedziļināmies literatūrā par lidojošiem šķīvīšiem, mēs atstājam šo patvērumu. Nav nekā tāda, kā dēļ būtu jāriskē un jāieiet šai netīrajā un bīstamajā sfērā. Atgūt veselību, zaudējot dvēseles mieru? Vai tas ir tā vērts ? Latvijas Krievu biedrības domes priekšsēdētāja, psiholoģe Tatjana Farovska sniedz palīdzību jauniešu ģimenēm, kas ir nokļuvuši sektu ietekmē. Viņa liecina, ka gandrīz simt procentos gadījumu ir nodarbojušās ar okultām lietām. Vai ir vērts riskēt ar saviem bērniem ? “ (Taurkalnes Dace, Neatdod zvēram savu ūbeles dvēseli; Rīgas Meropolijas kūrija, 2003. 30. lpp.)
                                                        
  Zane Sapnova, draudzes locekle.
 

Februāris 2004

Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
2.Kor.5,7
Jaunpils evaņģēliski luteriskās
draudzes ziņas

• Turpmāk draudzē dievkalpojumi notiks katru svētdienu plkst. 10.00, pēc dievkalpojuma – iesvētes mācības.
• Draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis pieņem apmeklētājus katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 baznīcas sakristejā.
• Par draudzes svētdienas skolas aktualitātēm.
  Beidzot vidusskolu, jaunieši aiziet dzīvē ar zināšanām matemātikā, fizikā, ķīmijā un citās mācībās, bet kā ar kristīgo mācību? Vai jaunietis būs vispusīgi attīstīta personība, ja par Kristus vēsti nebūs pat dzirdējis? Evaņģēlijs dod jēgu un vērtību jebkura cilvēka dzīvei, Bībele ir ne tikai Dieva Vārds, bet arī kultūras un izziņas faktu uzkrājums.  Šodienas pusaudžiem ir zudusi robeža starp viņiemdoto brīvību un vajadzību pakļauties ne tikai vecāku bet arī skolotāju un citu pieaugušo autoritātei. Ne morālās, ne ētiskās vērtības vairs nav cieņā. Tāpēc divtik liels ir prieks par tiem 20 – 30 audzēkņiem, kuri katru gadu apmeklē mūsu draudzes svētdienas skoliņu. Svētdienas skola darbojas no 1992. gada .
  Pirmajos gados strādāt bija grūti, jo nebija ne izglītības skolotājam, ne kristīgo grāmatu, ne citu materiālu un programmu. Šobrīd viss ir mainījies. Svētdienas skolas nodarbības ir sestdienās plkst. 10.00. Visi audzēkņi ir sadalīti trīs grupās, atbilstoši viņu kristīgo zināšanu līmenim. Ar katru grupu turpmāk strādās viena skolotāja. Mums ir ne tikai stundas ticības mācībā, bet arī mūzikas, vizuālās mākslas un darbmācības stundas.
  Paldies pagasta padomei par iespēju īrēt silto telpu “Jaunkalnos”.Tur mēs jūtamies ļoti labi.
  Regulāri piedalamies draudzes dzīvē. Ziemassvētku, Lieldienu un Ģimenes dienu dievkalpojumos dziedam, uzstājamies ar kristīgiem uzvedumiem un dzejoliem.
  Darboties kļūst aizvien interesantāk. Marta sākumā dosimies uz Džūksti, kur notiks sešu svētdienas skolu kopīgs pasākums.
  Iecerēts veidot jauniešu grupu, kurā būs aicināti visi tie, kas beiguši svētdienas skolu un iesvētīti, kā arī visi citi, kas vēlas aktīvi iesaistīties draudzes dzīvē – organizēt saviesīgus vakarus ar kristīgu mākslinieku piedalīšanos, Bībeles stundas, vasaras nometnes u.c.pasākumus.
  Paldies tiem vecākiem, kuri saprot un neliedz savu atbalstu svētdienas skolai un tic, ka viņu bērni ar Dieva svētību un palīdzību izaugs godīgāki, atvērtāki un mīlošāki.
  Mēs mācāmies, ka Dievs ir radījis visu redzamo , neredzamo pasauli un cilvēku tajā, lūgt Dievu, mācāmies mīlēt cits citu, piedot, nevienam nedarīt pāri, palīdzēt vājākajiem,kā to Kristus ir vēlējis, būt labākiem un godīgākiem attiecībās vienaudžiem, skolotājiem, vecākiem.
                    Svētdienas skolas sklolotāja Laima Zariņa.
Klausi, dzirdi, mīļais Dievs, ko mēs visi lūdzamies:
Sargā tēvu, māmuliņu, dod mums maizi, istabiņu,
Svētī mūsu kājas, rokas, lai tām labi darbi sokas.
Māci mīlēt, klausīt piedot, sevi pašu citiem ziedot.
    

Marts 2004

Meklējiet to Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!
                            Jes. 55,6.

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

• Sācies Kristus ciešanu laiks, kad kristīgā Baznīca gatavojas Lieldieņām – Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Šis ir grēku nožēlas, gavēņa un pārdomu laiks, kad mēs sagatavojam sirdis lielajam notikumam. Šogad ir 366 dienas, 365 no tām vēsta, ka visi mēs esam mirstīgi, visas lietas, kas sākušās, reiz beidzas, pārvēršas putekļos un aizmirstas; tikai viena diena gadā apliecina, ka nāve ir uzvarēta, ka caur Jēzu Kristu mēs saņemam grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības apsolījumu.
Draudzes dievkalpojumi Lieldienu laikā –
   Lielajā Piektdienā, 9. aprīlī – plkst. 10.00
     Lieldienās, 11. aprīlī – plkst 10.00.
Visi mīļi aicināti piedalīties dievkalpojumā un svinēt šos svētkus kopā ar mums!
• Ziemā mūsu dievnamā ir ļoti auksts, esošā sildiekārta nespēj pietiekami piesildīt baznīcu. Draudzes padome ir nolēmusi pārveidot baznīcas apkures sistēmu, tai vajadzētu būt efekīgākai un pēc iespējas ekonomiskākai. Jūs varat palīdzēt.Ja jums ir idejas, kā to izdarīt, pārrunājiet to ar mūsu draudzes priekšnieku N.Holšteinu,
    mob. tel. 9714808.
      Zane Sapnova, draudzes locekle.
• Sestdien, 6.martā Džūkstes skolā pulcējās sešas svētdienas skolas sadraudzībai: no Slokas, Pienavas, Jaunpils, Džūkstes un divas no Lestenes . Pulcēšanās tēma bija par lūgšananu, tās nozīmību mūsu attiecībās ar Dievu, tās veidiem, spēku  un pielietojumu. Katra skoliņa mājās bija sagatavojusi teatralizētu priekšnesumu, dziesmas, spēles  un rotaļas par Bībeles tēmām. Līdzi bija jāņem groziņš un labs garastāvoklis.
Sapulcējāmies jau laikus un Džūkstē ieradāmies pirmie. Mūs ļoti laipni, ar mīļu smaidu sagaidīja Džūkstes bērni un skolas darbinieki. Šis mīļais smaids pielipa arī mums visiem pārējiem un palika dienas gājumā. Ļoti patīkama bija visu svētdienas skolu bērnu labā uzvedība, savstarpējā cieņa, izpalīdzība un mīlestība vienam pret otru. Vai tā būtu sagadīšanās? Protams, ka nē! Tas ir Trīsvienīgā Dieva spēks, kas caur  Kristus Evaņģēlija mācību un lūgšanām veido bērnus par iejūtīgiem un mīlošiem cilvēkiem.
Atsaucību guva teatralizētie uzvedumi par Jēzus Kristus brīnumdarbiem, atbildot uz cilvēku lūgšanām, kas aprakstīti Bībelē. Mūsu skolas bērni skolotājas Laimas vadībā attēloja notikumu, kurā Kristus dziedina desmit ar lepru (jeb spitālību) nedziedināmi slimus cilvēkus. Bērni bija tērpušies apmetņos ar kapucēm, sejas aizsedza ar pašu gatavotām maskām, kas bija ļoti izteiksmīgas. Viņi nāca iekšā zālē, šķindinādami zvaniņus un pārsteigdami visus skatītājus. Bērnu lūgšana Dievam pēc dziedināšanas bija tik aizkustinoši patiesa, ka lika aizdomāties mums visiem. Kur meklēt palīdzību grūtā brīdī, kad esi izmisis, nonācis nelaimē? Dievs nav mainījies, kāds Viņš bija toreiz, pirms tūkstošiem gadu, tāds Viņš ir šodien. Ja ticēsi, lūgsi – saņemsi!
Jāmainās mums pašiem. Padomāsim …
  Velta Auziņa, draudzes locekle.

Aprīlis 2004

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.
      Rom. 10,9.
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

 
• 24. aprīlī pulksten 18.00 pils torņa zālē notiks Jaunpils ev. lut. draudzes veidots pasākums, kurā dziedās un spēlēs mūziķi Valdis Dvorovs un Ivars Švalbe (ģitāra un klarnete). Šis vakars apvienos sevī dziesmas, mūziku un mācības. Vakara gaitā uzzināsim, kāda bija pirmā kristīgā draudze, un kādai draudzei jābūt šodien. Laipni lūdzam piedalīties visus, kas vēlas - draudzes locekļus, jauniešus, kuriem patīk laba mūzika un meklētājus, kuri grib vairāk uzzināt par Dievu.Ieeja brīva, kas vēlēsies, varēs ziedot mūziķu honorāram.
• 25. aprīlī būs kristību un iesvētību dievkalpojums, draudzē tiks uzņemti konfirmācijas mācības pabeigušie jaunie draudzes locekļi.
• Sākot ar 31. aprīli, katru sestdienas vakaru “Jaunkalnos”, svētdienas skolas telpās  plkst. 18.00 notiks Bībeles stundas, kurās studēsim Dieva Vārdu un mācīsimies to lietot dažādās dzīves situācijās. Aicināsim viesos mūziķus, dzejniekus un citus māksliniekus, kas ar savu talantu apliecina Trīsvienīgā Dieva varenību un mīlestību, skatīsimies filmas un apspriedīsim būtiskus dzīves jautājumus Bībeles kontekstā. Aicināti piedalīties visi, kas vēlas labāk iepazīt Bībeli un pieaugt ticībā.
Zane Sapnova, draudzes locekle.
• Kopš gada sākuma mūsu baznīcā ir pieejams grāmatu stends, kurā ir nopērkamas Luterisma mantojuma fondā izdotās grāmatas. Šajā reizē īpašu uzmanību gribētos pievērst uzmanību Džeimsa M. Kitelsona grāmatai “Luters – reformators”. Šis biogrāfiskais darbs stāsta par cilvēku un teologu, kura ietekme uz kristiešiem, kā arī uz kultūras attīstību vispār, šķiet, ir viena no lielākajām kopš Kristus apustuļu laikiem. Pats autors  priekšvārdā raksta: “Šīs grāmatas mērķis ir pastāstīt par Mārtiņu Luteru lasītājiem, kas nav Lutera darbu pētnieki un nevēlas iekļut speciālistu argumentācijas slazdā.”Jāatzīmē, ka grāmatā tiek aplūkoti arī daudzi  svarīgi kristīgas mācības jautājumi, kā arī tā ir uzrakstīta viegli lasāmā, uztveramā valodā. Lūk, dažas anotācijas:  “Pamatīgs, vispusīgs un vienkāršā valodā sarakstīts pētījums. Ievērojams ieguldījums reformācijas vēstures attīstībā.” (Roberts Vēbers, Vītonas koledža). “Šī grāmata ir pelnījusi kļūt par Mārtiņa Lutera standartbiogrāfiju.”( Džordžs Tavards, Ohaio Metodistu seminārs).
 8 ).
• Pārdomām
“.. burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otra nāve” ( Atkl. 21:
    Ir tādi brīži dzīvē, kad cilvēks ir gatavs ķerties pie jebkura līdzekļa, lai atrisinātu kādu ļoti sasāpējušu problēmu. Tā varētu būt kāda grūti dziedināma, mokoša kaite pašam, slimīgs bērns ģimenē, alkoholiķis vīrs, vai varbūt pastāvīgas neveiksmes biznesā. Uzskaitījumu varētu turpināt bezgalīgi, jo – cik cilvēku, tik iespējamo iemeslu. Pēdējās dažās desmitgadēs pieprasījums pēc vienkārša, ātra un ērta problēmas risinājuma, kas būtu atrodams “tepat, pie rokas” ir nesis pietiekami uzskatāmus augļus, - gandrīz katrā sevi cienošā avīzē ir atrodams kāda ekstrasensa, dziednieka, zintnieka, citiem vārdiem sakot, burvja sludinājums, par to, ka viņš, lūk, atbrīvojot no visām iespējamām problēmām. Panākumiem bagātākie, jeb, pareizāk, populārākie rīko izbraukumu sesijas. Un atbrauc arī uz Jaunpili.
Nelaimīgā vai pasaulīgā kārtā, cilvēkiem ir raksturīgi nemeklēt palīdzību pie Dieva , kā mēs to redzam no Svētajiem Rakstiem: “Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara”(1. Kor. 2:14), kā arī: “Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu”(Rom. 3: 11). Ir kārdinājums pakļauties vairāk prāta apsvērumiem un pasaules piedāvātajiem risinājumiem, un šajā gadījumā, lai cik tas neliktos dīvaini, manipulācijas ar dažādām enerģijām ir mūsu cilvēcīgajam prātam vieglāk pieņemamas, taču Kristus skaidri un gaiši saka:”Kas nav ar mani, tas ir pret mani; un kas ar mani nesakrāj, tas izkaisa”(Lk. 11:23), kā arī: “Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus”(Atkl. 22:11).
    Interesanti, ko par izmantojamo enerģiju avotiem saka paši ekstrasensi, piemēram pagātnē populārā ekstrasense, tagad kristiete Taurkalnes Dace:
      ”.. jāuzmanās no t.s. kosmiskajiem spēkiem. Hinduismā atrodam, ka šo spēku izpausme materiālajā pasaulē ir enerģija. Kosmiskā enerģija, kas, savukārt, ir tā, ar kuras palīdzību (kā to paši apliecina) ārstē ekstrasensi. Ja cilvēks ar to, ko sauc par kosmisko enerģiju, saskaras (ekstrasensu dziedināšanas seansos tas neizbēgami notiek), viņš nonāk saskarē ar ļauno garu.”
      ”Visai interesantu liecību par Džūnu sniedz PSRS ZA korespondētājloceklis A.Spirkins : “Kas pārsteidz mani kā zinātnieku? Kaut vai tas, ka viņa vakaros trīs līdz četrās stundās pieņem līdz 120 slimnieku. Kad viņa dzīvoja Maskavā, viesnīcā, tad, satiekot no rīta, viņa ir savītusi, gurdena un bāla. Braucam uz dzīvokli, kur notiek pieņemšana… Nāk desmitais, divdesmitais, septiņdesmitais pacients (…), Džūna atrodas emocionālā pacēlumā. Vakarā restorānā viņa dejo, gluži vai degdama enerģijā un atgriežas viesnīcā vēlu vakarā.” 1987. Gadā  žurnālists no žurnāla “Ogņi Bolgarii”, kurš bija pazīstams ar Džūnu, raksta, ka nezina nevienu cilvēku, kuram pēc viņas ārstēšanas slimība nebūtu atgriezusies. Veselais saprāts liek domāt, ka šādai slimības novadīšanai no viena slimnieka otram, un,  cik noprotams, enerģijas nosūkšanai, diez vai varētu būt kāds sakars ar svētumu. Akadēmiķa Spirkina pētījumi liecina, ka īstenībā ekstrasensi, nosūcot enerģiju no saviem pacientiem, tikai daļu no tās atdod atpakaļ.”
      “Lai tiktu klāt šiem kanāliem (t.i. kosmosa enerģijai), praktiski pietiek tikai ar ļaunajam garam pietiekoši skaidri darītu zināmu savu vēlēšanos.”
      Ir pilnīgi skaidrs, ka nav labu un sliktu ekstrasensu un dziednieku. No šeit izmantotajiem citātiem var gūt drošu pārliecību, no kurienes rodas un kādā spēkā pastāv ši veida dziedināšana. Atcerēsimies, ka šajā pasaulē dzīvojot, nav iespējams atrasties kaut kur pa vidu, nav iespējams saglābāt neitralitāti vai neatkarību. Visa dzīve ir izvēle starp labo un ļauno, un, kam mēs piederam, tam mēs kalpojam. Mūsu Kungs Jēzus Kristus ir miris par visiem un katru no mums, mēs visi esam Dieva aicināti, arī tie cilvēki, kuri līdz šim ar neuzticību vai šaubām ir atvairījuši Dieva aicinājumu. Savukārt Svētie Raksti apliecina:”(..) kas no Dieva dzimis, pasargā sevi, un ļaunais neaizskar viņu” (1. Jņ. 5:18). Mums, protams, ir izvēles iespēja, mēs varam novēlēt sevi un savus tuviniekus pasaulei un ļaunajam, bet vai maksa par to nav pārāk augsta, risks nav pārāk liels? Zīmīgi šķiet arī tas, ka burvji Svētajos Rakstos tiek likti blakus netikļiem, slepkavām un elku kalpiem, tātad tas ir ne tikai mūsu piederības, bet arī ētiskas un morālas dabas jautājums. Kam piederēsim, ko izvēlēsimies?
                          Indreks Sungatuļins.
 

Maijs 2004

Jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.
      2.Tim. 1:7.
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

 
• Sākot ar 31.aprīli mūsu draudzē katru sestdienas vakaru plkst. 18.00 notiek  Bībeles stundas, pirmās nodarbības bija “Jaunkalnos”, svētdienas skolas telpās, tagad un arī turpmāk mēs pulcēsimies baznīcas sakristejā. Bībeles stundas sākām ar Lūkasa evaņģēlija studijām, tās vada draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis. Priecāsimies par katru, kas atnāks uz nodarbībām ar vēlēšanos iepazīt Bībeli un pieaugt ticībā.
• Jā, Kungs, tu esi mans ceļš, patiesība un dzīvība.
Jā, Kungs, Tevī dzīvot ir prieks ! Jēzu, slavēju, pateicos Tev !
Jebšu arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos ,jo tu esi pie manis,
Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.
Tā 24. aprīļa vakarā pils torņa zālē  dziedāja   Valdis Dvorovs kopā ar savu meitu Deinu un Ivaru Švalbi. Pateicība Dievam, kurš gādāja, lai varam kopā sanākt,  klausīties dziesmas un liecības par Viņa varenajiem darbiem. Valdis pastāstījapar savu ceļu pie Dieva, kā  Kristus viņu ir  atbrīvojis no dzeršanas un devis jaunu dzīvi, pilnu prieka un žēlastības. Draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis stāstīja  par to, kāda ir draudze, ja tās galva patiešām ir Kristus, kopā lūdzām Dievu. Tie, kas bija atnākuši, mājās aizgāja daudz bagātāki, ticībā stiprināti.
• Mātes dienā, -----maijā, dievkalpojumā dziedāja no Tukuma draudzes atbraukušie -----------------------------, kā arī mūsu draudzes svētdienas skolas vecākās grupas meitenes kopā ar skolotājām un -------. Evaņģēlists Jānis uzrunā  stāstīja par to, ka saticīgas un stipras ģimenes pamats ir Kristus un Dieva Vārds.
• Sākot no -------- mūsu Jaunpils baznīca būs atvērta apmeklētājiem – gan dievlūdzējiem , gan tūristiem katru dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00, izņemot pirmdienas, kad tā būs slēgta.
• No -----maija  iesvētes jeb katehēzes mācības sāk jauna grupa, nodarbības notiek katru svētdienu pēc dievkalpojuma, laipni aicināti visi, kas vēlas iepazīties ar kristīgo mācību.
• Svētdienas skolā sākas vasaras brīvlaiks, nodarbības atsāksies septembrī.
      Zane Sapnova, draudzes locekle.

Jūnijs 2004

Tērpieties pazemībā cits pret citu, jo Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem piešķir žēlastību.
      1.Pēt.5:5.
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

Jaunpils baznīcā notiek :
dievkalpojumi - svētdienās plkst. 10.00,
evaņģēlists Jānis Smilgainis pieņem apmeklētājus
      svētdienās pēc dievkalpojuma,
pirmdienās plkst. 10.00 – 11.00.
iesvētes mācības -  svētdienās pēc dievkalpojuma ,
      vada evaņģēlists Jānis Smilgainis.
Bībeles stundas – sestdienās plkst. 18.00 baznīcas sakristejā.
• Slava un pateicība Dievam par to, ka Viņš mūs visus svētī un uztur, ka Viņa spēkā Jaunpils  draudze pieaug gan skaitliski, gan ticībā.                     Par pirmo kristīgo draudzi apustuļu laikā ir sacīts :”Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. “(Ap.d.2:42) Šīs minētās četras lietas, ir arī mūsu dievkalpojuma sastāvdaļa – mācība, kas ir Kristus evaņģēlija pasludinājums mācītāja svētrunā, sadraudzība, kas tiek viedota un stiprināta dievkalpojumā, maizes laušana – Svētais Vakarēdiens un lūgšanas, kas caurvij liturģiju. Kopš adventa laika, kad dievkalpojumi tiek noturēti katru svētdienu, tos apmeklē arvien lielāks skaits draudzes locekļu, katrs dievkalpojums ir ar sv. Vakarēdienu. Tie,kas vēlas padziļināt savas zināšanas un Dieva Vārda izpratni, pulcējas uz Bībeles stundām, draudzes gans – evaņģēlists Jānis Smilgainis pieņem apmeklētājus un uzklausa to vajadzības reizi nedēļā. Darbojas svētdienas skola, bērnu ansamblis, un ir plāns veidot jauniešu grupu.Draudzes locekļi mainās, paliek sirsnīgāki, atvērtāki viens pret otru. Ir arī nelielas nesaskaņas un paaudžu konflikti, bet Dieva Vārds mūs māca būt citam pret citu laipniem un žēlsirdīgiem. Ir prieks raudzīties,kā draudze garīgi atmostas un pieaug. “Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” Efez.2:8 – 10.
• Iepriekšējās draudzes ziņās rakstīju, ka turpmāk baznīcas durvis būs atvērtas apmeklētājiem katru dienu; diemžēl pašlaik  tas nav iespējams, varbūt nākotnē situācija mainīsies.
      Zane Sapnova, draudzes locekle.
• Svētdienas skolas mācību sezonu nolēmām noslēgt ar ekskursiju uz Dobeli. Saulaina, pat neierasti silta diena bija 5. jūnijs, kad mēs – četrpadsmit bērni un  trīs skolotājas devāmies ceļā. Vispirms ciemojāmies Dobeles ev. lut. draudzē, kur mūs laipni sagaidīja , pastāstīja par baznīcas vēsturi un šodienas darbu. Apskatījām arī pirms dažiem gadiem iegādāto draudzes namu, kur notiek svētdienas skolas un jauniešu grupas nodarbības, atrodas draudzes kanceleja, zāle, diakonijas telpas. Norunājām veidot sadarbību un sadraudzību starp mūsu un Dobeles svētdienas skolas bērniem.  Dienas vidū bērni varēja atpūsties jaunizveidotajā pilsētas rotaļu laukumā “Multiparks”, piedalīties pasākumā “Rūķu dārzs”. Vēlāk devāmies uz P.Upīša slaveno ceriņu dārzu. Kamēr skolotāja Laima iegāja muzejā lūgt ielaist bērnus bez maksas, jo daudziem naudas nebija līdz, mēs lūdzām Dievu. Laima atnāca priecīga – dārza pārvaldniece uzzinājusi, ka mēs esam no Jaunpils svētdienas skolas, ļāva visiem apskatīt dārzu bez maksas, piebilstot, ka mēs atnesīsim svētību. Pateicāmies Dievam par Viņa gādību, aizlūdzām par P.Upīša dārzu un tā kopējiem. Dārzs bija brīnišķīgs, un bērnu prieks par krāšņajiem, smaržīgajiem, daudzveidīgajiem ceriņiem milzīgs. Kāds prieks staro bērnu acīs! Kopā dziedājām :”Ak lielais Dievs, kad redzu, ka tu esi tik krāšņu,skaistu dabu radījis! Un dzīvībai ikkatrai gaismu nesi, to savā mīlestībā audzējis…” Noslēgumā Dobeles pilsdrupās ēdām skolotājas Laimas sarūpētās pusdienas, spēlējām spēles, gājām rotaļās.
Paldies pagasta padomei par transportu, šoferītim par izpratni un bērniem par paklausību un mums dāvāto mīlestību un pateicību viņu acīs. Tā ir liela dāvana, kuru glabāsim , līdz no jauna tiksimies jaunajā mācību gadā.
                    Velta Auziņa, svētdienas skolotāja.
• Cik skaisti ir dzīvot, ja sirds var teikt :
 Es ticu Dievam,
 Kaut ērkšķi sāp vaigā, bet miers ir salds,
 Pēc darba pūlēm nāk svētku galds,
 Kur dziesmās un gavilēs mūžam var teikt :
 Ar Tevi, Dievs, nu visu aizsniedzis es esmu.
                     M. Dakne
 13. jūnija svētdienas rīts. Ļaudis kā parasti steidzas uz dievnamu. Un tomēr Jaunpils draudzei šī nav parasta svētdiena, jo cilvēkiem rokās ziedi un jūtams neliels satraukums. Redzamas arī vairākas svešas sejas. Pēc dievkalpojuma, kuru šoreiz vada Latvijas ev. lut. baznīcas vikārs Juris Simakins (mūsu draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis atrodas komandējumā ), svētdienas skolas vecākās grupas meitenes ar skanīgām balsīm velta dziesmu mūsu draudzes ilggadējam mācītājam Jūlijam – Egonam Neimanim, kurš jau 75 gadus nodzīvojis šajā Dieva pasaulē. Vēlam viņam labu veselību, dzīvesprieku un darboties prieku. Apsveicēju ir ļoti daudz, tiek teikti daudzi labi un sirsnīgi vārdi. Jūliju Neimani jubilejā sveikt ieradusies pagasta priekšsēdētāja L.Gintere, sveic muzeja vadītāja L.Rutka, sveic kultūras darbinieku pārstāve S.Nordena, sveicam mēs – draudze, sveic daudzi, daudzi cilvēki. Pats Jūlijs šodien tērpies baltā tērpā – albā, viņam prieka asaras acīs.
 Jūlijs Neimanis, vēl jauns evaņģēlists būdams, pirmo reizi Jaunpils baznīcā ienāca 1953. gadā. Darbības laiks toreiz gan nebija ilgs, tikai 3 gadi, jo toreizējā padomju valdība aizliedza turēt dievnamu atvērtu. 60. Un 70. gados vēl pastiprinājās padomju varas iestāžu naidīgā politika un ideoloģija. Krasi samazinājās draudzes locekļu skaits. Draudžu locekļi bija spiesti maksāt neiedomājami augstus nodokļus par savu baznīcu Ticīgie tika izsekoti un terorizēti, nemaz nerunājot par mācītājiem. Jūtot šo apzināti naidīgo attieksmi, draudze 1978. gadā pārtrauc dievkalpošanu baznīcā un turpmāk pulcējas draudzes priekšnieka mājās. Visu šo laiku Jūlijs Neimanis strādā vienkāršu galdnieka darbu kolhozā. Pēc Latvijas valsts atjaunošanas 1990. gada 3.jūnijā – Vasarsvētkos – Jūlijs Neimanis atkal tiek iecelts par Jaunpils draudzes mācītāju.
 Mūsu mācītājam j.Neimanim ir nozīmīga loma visos Jaunpils kultūrvēsturiskajos pasākumos. Viņš aktīvi daudzus gadus dziedājis Jaunpils korī. Atmodas laikā 1989. gadā pēc mācītāja ierosmes jaunpilieši un apkārtējo pagastu ļaudis iekārtoja rakstnieka J.Jaunsudrabiņa dzīves un viņa stāsta “Vēja ziedi “prototipu darbības piemiņas zīmes Remtē un Vītiņu kapos. Jūlija Neimaņa iniciatīva ir arī uzstādītais piemiņas akmens pie Bikstu stacijas tuvējo pagastu represēto iedzīvotāju atcerei. Mācītājs Neimanis bija pirmais, kurš ierosināja atjaunot latviešu leģionāru un vācu karavīru kapus Saulīšu kalnā netālu no Veclaukiem.
 1990. gada 11. novembrī šajos kapos notika J.Neimaņa vadīts svētbrīdis un piemiņas akmeņa atklāšana, bet šī paša gada decembrī pieminekli saspridzināja mūsu ienaidnieki.
 Un tad pirmais dievkalpojums 1990. gada Ziemassvētkos ļaužu pārpildītajā Jaunpils dievnamā! Šo dievkalpojumu sagatavoja J. Neimanis, toreizējais teoloģijas semināra students G. Dišlers un to gadu draudzes priekšnieks Ž. Rūsis. Tas bija pirmais dievkalpojums Jaunpils baznīcā vaiāk kā pēc 27 gadiem. Mācītājs Neimanis no šī laika noturēja dievkalpojumus baznīcā, kā arī vadīja svētdienas skolas nodarbības, skolotājai Laimai piepalīdzot. Pirmajos atjaunotās Latvijas gados mūsu draudzes svētdienas skolā mācijās līdz pat 65 bērniem.
 Mūsu mācītājs kopā ar draudzi, pagasta valdi, apkārtējo saimniecību spesiālistiem un pagasta sabiedrības atbalstu uzposa dievnamu 400 gadu pastāvēšanas jubilejai 1992. gada 9. augustā. Viņš dāvināja savai draudzei valsts karogu, kas, arhibīskapa iesvētīts, vēl šodien glabājas baznīcā.
 Ļoti liels un nozīmīgs ir Jūlija Neimaņa devums sabiedrībai un draudzei, ne velti Jūlijam ir tik daudz draugu un apsveicēju lielajā jubilejā. Trīs sievas turēja ziedu klēpjus! Pat līgavai kāzās nav tik daudz!
 Jūlij ! Liels paldies Tev par Taviem labajiem un mīļajiem vārdiem, par Tavu devumu Jaunpils ļaudīm! Lai Dieva svētīta ir Tava atvasara !
                         Laima Zariņa, svētdienas skolotāja.

Jūlijs 2004

Kungs ir uzticams , viņš jūs stiprinās un pasargās no ļauna.
      2. Tes 3:3.
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.
• Turpmāk evaņģēlists Jānis Smilgainis pieņems apmeklētājus
sestdienās plkst. 17.00 - 18.00,
      svētdienās pēc dievkalpojuma.
• 22. jūnijā  plkst. 15.00 svētbrīdī mūsu baznīcā  tika iesvētīti četri jauni  soli. Svētbrīdī dziedāja svētdienas skolas bērnu ansamblis skolotājas Veltas vadībā.  Liels paldies par solu izgatavošanu vācu un vietējiem jauniešiem un projekta autoriem Dzintrai Abersonei un Reinhardam Dreijeram . Lai Dievs svētī šo darbu un tā darītājus – priecīgu devēju Dievs mīl !
• Divas dienas – 31.jūlijā un 1.augustā mūsu draudzē viesosies ciemiņi no Baldones draudzes.  Paredzēti svētbrīži Struteles un Jaunpils baznicās, iepazīšanās ekskursija pa Jaunpili, Bībeles stunda un draudžu locekļu sadraudzības pasākums sestdienas vakarā. Laipni lūgti piedalīties visi draudzes locekļi, plašāka informācija baznīcā pie ziņu stenda.
• 21.- 22. Augustā Liepājā notiks 1.Latvijas luterāņu jauniešu dienas “Ir laiks”.
…kamēr ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem …
                        Gal.6:10.
Programmā ir laiks :
Interešu studijām, procesijai no Liepājas luterāņu dievnamiem, vakara pasākumam “Pūt vējiņi “estrādē, Bībeles studijām, Liepājas iepazīšanai, arhibīskapa vadītam noslēguma dievkalpojumam.
Piesakies un samaksā dalības maksu laikus:
Pie savas draudzes jauniešu vadītāja,
Vai LELB Jaunatnes nozarē: Mazā Pils iela 4, Rīga, LV–1050,e-pasts ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.7229494. Dalības maksa, piesakoties līdz 6. augustam, Ls 3, pēc tam – Ls 5.
Visi draudzes jaunieši ir laipni aicināti piedalīties šajā pasākumā, pieteikties un iegūt papildus informāciju var pie Zanes Sapnovas, tel. 9560867. Draudze sniegs atbalstu, apmaksājot ceļa izdevumus.
      Zane Sapnova, draudzes locekle.Augusts 2004

Bet kas lielās,lai lielās ar to Kungu.
Jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic tas Kungs.
2. Kor 10:17-18.

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

Vai jūs zināt, kādēļ ir uzcelta Jaunpils baznīca ?
Tādēļ, ka pirms nepilniem diviem tūkstošiem gadu Jēzus Kristus teica :”Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis.” Mt 28:18–20.
Baznīca ir nams, kurā pulcējas cilvēki, lai tiktu kristīti, klausītos Dieva labo vēsti – Evaņģēliju, būtu kopā lūgšanās, svētajā vakarēdienā un sadraudzībā. Tieši tādēļ – Dievam par godu un cilvēkiem par svētību - ir celta mūsu baznīca un arī visi citi kristiešu dievnami.
Lai Jaunpils iedzīvotāji un ciemiņi brīvi varētu ienākt un aplūkot  šo skaisto baznīcu, augusta mēnesī tā ir atvērta apmeklētājiem – gan dievlūdzējiem , gan tūristiem katru dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00, izņemot pirmdienas.
Šinīs dienās, kad baznīca stāv atvērta, to ir apmeklējuši daudz  ļaužu arī ārpus organizētajām ekskursijām. Baznīcā dežūrē draudzes locekļi, kas pastāsta apmeklētājiem baznīcas un draudzes vēsturi.
Priecīgs notikums  bija Baldones ev. lut. draudzes ļaužu  viesošanās mūsu draudzē jūlija nogalē. Kopā bijām dievkalpojumos Jaunpils un Struteles baznicās, ekskursijās pa Jaunpili un Kartavkalnu, sadraudzības vakarā. Šis bija svētīgs un  interesants laiks visiem, kas piedalījās.  Saņēmām uzaicinājumu apciemot baldoniešus, iespējams, ka pie viņiem ciemos brauksim nākamgad.
Psalmos ir teikts: “Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā. Uz Tevi paļaujas, kas pazīst  Tavu vārdu, jo Tu, Kungs nepamet tos, kas Tevi meklē,” Ps 9:10-11.
                    Zane Sapnova, draudzes locekle.

Septembris 2004

      Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, zaimus ar zaimiem, bet  - tieši otrādi – dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību.
        1. Pēt  3:9
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• 21. un 22. augustā Liepājā notika pirmās luterāņu jauniešu dienas ar nosakumu “Ir laiks …”.Pasākumā piedalījās arī nedaudzi jaunieši no mūsu draudzes.
Šajās dienās piepildījās viss pēc dziesmas vārdiem :”Skaties, cik jauki, spoži, krāšņi, koši šodien saule spīd. Katrs, kam Jēzus sirdī un mīlestība, šo gaismu nes sev līdz,” ar kuriem mēs arī sveicām Dievu prieka pilnām sirdīm.
Luterāņu jauniešu dienas pulcināja ap sešsimt jauniešu no daudzām Latvijas draudzēm, lai slavētu Dievu dziesmās un ar liecībām par Dieva varenajiem darbiem. Mēs piedalījāmies dažādās interešu studiju grupās, tās bija – sports pludmalē, gospeļmūzikas dziedāšana, mākslas darbnīca, padziļinātas Bībeles studijas un teātra sports. Galvenais bija svētbrīži un dievkalpojumi dažādās luterāņu baznīcās. Pavadījumu dziesmām spēlēja draudžu jaunieši uz ģitārām, sintezatora, bungām, skanēja neierasti un skaisti. Visu mūsu jauniešu kopējo prieku un  ticību Trīsvienīgajam Dievam apliecināja procesija – lāpu gājiens no Liepājas Lutera baznīcas līdz “Pūt Vējiņi” estrādei, gājienā dziedājām dziesmas un apstājāmies pie katras baznīcas, lai lūgtu Dievu par Liepāju un tās luterāņu draudzēm. Pēc procesijas estrādē bija kristīgo grupu koncerts un slavēšana. Gājām arī ekskursijā pa Liepāju, peldējāmies jūrā.
Tas bija tikai pats iesākums,mēs ceram, ka šādi pasākumi vēl atkārtosies Dieva žēlastībā.
                        Ieva Zāgmane, svētdienas skolas skolniece

• Pagājušajā mēnesī mūsu draudzē viesojās ciemiņi – 28.augustā bija atbraukusi grupa no Tērvetes draudzes un 4.septembrī – bērni no Dobeles draudzes svētdienas skolas. Viņi apskatīja Jaunpils pili, parku un baznīcā mūsu svētdienas skolas ansamblis viņus sveica ar dziesmām, skolotāja Velta pastāstīja par mūsu baznīcu un draudzi.

• Visu augustu un septembra sākumu mūsu baznīca bija atvērta apmeklētājiem – gan dievlūdzējiem , gan tūristiem, baznīcā dežūrēja draudzes locekļi, kas pastāstīja apmeklētājiem baznīcas un draudzes vēsturi. Lielais apmeklētāju skaits, prieks un atsaucība pārliecināja mūs, ka nākamvasar šī prakse jāturpina. Dežūras noslēdzot, dežuranti sapulcējās un pārrunāja, kā labāk šo darbu veikt nākamgad. Šogad mēs bijām septiņi, nepieciešams vairāk cilvēku, kas varētu palīdzēt šinī kalpošanā.
Pateicībā par nesavtīgo darbu draudze 18. septembrī organizē ekskursiju tiem, kas dežurēja, aicinot līdzi visus draudzes locekļus un svētdienas skolas bērnus, kas vēlas. Apceļosim Zemgales baznīcas un apciemosim savus draugus Baldonē, Tērvetē un Dobelē.

• Mūsu draudzes loceklis Indreks Sungatuļins, kurš izpilda pērmindera pienākumus, ir nokārtojis iestājpārbaudījumus un uzņemts Lutera Akadēmijas pastorālās nodaļas 1. kursā,  lai ar Dieva žēlastību un svētību pēc četriem studiju gadiem kļūtu par mācītāju. Lai Dievs viņu stiprina un palīdz!

• Oktobrī sākam mācības svētdienas skolā. Pirmā nodarbība notiks 1.oktobrī Jaunkalnos (aptiekas mājā) plkst 10.00 – visām grupām. Mīļi aicināti visi bērni, kas vēlas iepazīt Kristus mācību, mācīties Dievu lūgt un Vīņam paklausīt. Uz pirmo nodarbību – sadraudzības stundu        nāciet kopā ar vecākiem un, lūdzu, paņemiet līdzi arī groziņu.
Zane Sapnova, draudzes locekle.

Oktobris 2004

    Redzi,tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena
2 Kor.6:2
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• Pagājušajā vasarā  Jaunpils draudze uzņēma daudz ciemiņu no citām mūsu baznīcas draudzēm. Septembra vidū mēs apciemojām savus draugus Baldone un Dobelē, ceļojumā ietverot citas Zemgales baznīcas.
 Cauri Zemgalei
    18. septembrī man kopā ar mammu un brāli bija iespēja doties ekskursijā pa Zemgales baznīcām. Šī ekskursija tika organizēta kā pateicība Jaunpils draudzes locekļiem, kas vasarā cītīgi dežūrēja baznīcā, lai apmeklētāji varētu iekļūt tajā katru dienu. Ekskursijā varēja piedalīties arī citi interesenti. Ekskursantu vidū bija gan pensionāri, gan bērni.
    Šoferītis Saša mūs vizināja uz Baldoni, Iecavu, Bausku, Sesavu, Tērveti un Dobeli. Visur mūs sagaidīja laipni un atsaucīgi cilvēki. Vissirsnīgāk mūs uzņēma Baldonē un Iecavā. Tur bija ne tikai stāstījums par baznīcu, bet arī tikām cienāti ar tēju, kafiju un garšīgām maizītēm.
    Interesanti bija apskatīt dažādu baznīcu iekārtojumu, klausīties par to vēsturi un tagadējo darbību, satikt interesantus cilvēkus. No baznīcu torņiem vērojām apkārtni no augšas. Pa ceļam uz mājām iegriezāmies arī Tērvetes Dabas parkā.
    Vakarā bija patīkams nogurums un pārdomas par redzēto un dzirdēto.
    Paldies ekskursijas organizētājiem par interesanto dienu!
Emīls Rubīns,ekskursijas dalībnieks
• Draudzes svētdienas skolā ir sākušās mācības . Pirmajā nodarbībā 2.oktobrī kopā pulcējās visi bērni, skolotājas, nedaudzi vecāki un evaņģēlists Jānis, lai kopīgi svinētu mācību gada sākumu. Tika padzerta tēja, sveikti septembrī dzimušie jubilāri, skolotāja Laima stāstīja par turpmākajām mācībām un evaņģēlists Jānis atgādināja bērniem Dieva Vārdu.
Svētdienas skolas nodarbības arī turpmāk notiks sestdienās –
1.grupa – plkst.  10.00, vadīs skolotāja Velta ,
plkst. 11.00  - mūzikas nodarbība 1.un 2.grupai, vadīs skolotāja Velta .
    2. grupa – plkst. 12.00, vadīs skolotāja Laima ,
    3. grupa – plkst. 13.00, vadīs skolotāja Zane.

• Arī 9.oktobra nodarbība svētdienas skolā izvērtās par svētkiem, jo mēs uzņēmām ciemiņus no divām draudzēm – Nīgrandes draudzes sv. skolas bērnus un grupu no Rīgas Jēzus draudzes. No rīta sagaidījām Nīgrandes bērnus, iepazināmies, dzerot tēju un mielojoties ar kūku, vēlāk, kad atbrauca Jēzus draudzes grupa, ciemiņiem parādījām pili un baznīcu, kur mūsu meiteņu ansamblis dziedāja dziesmas Dievam par godu un cilvēkiem par prieku. Noslēgumā  kopā ar Nīgrandes ciemiņiem devāmies uz Kartavkalniem, kur kurinājām ugunskuru, skrējām pa takām un spēlējām spēles. Bērni sadraudzējās, apmainījās ar adresēm un norunāja sarakstīties, arī skolotājām bija daudz kas pārrunājams. Šajā dienā mēs ieguvām daudz draugu.
     Zane Sapnova, draudzes locekle


Novembris 2004

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā.
                        Ap. Pāvila vēst. Titam 2:11-12
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

Sākas Advente, un līdz ar to jauns Baznīcas gads. Sākam gaidīt Ziemassvētkus, kad visi svinēs kaut ko – dažs saulītes atgriešanos, cits atkal Lielās Brīvdienas vai Dāvanu svētkus, bet citi – Dieva dēla dzimšanas dienu.
Sākot šo svētku gaidīšanu , gribu novēlēt visiem dzejnieces Rudītes Losānes dzejas rindas:
DIEVA MEKLĒTĀJIEM

Meklējiet Dievu salmos,
Kūtī, vienkāršā silītē,
Meklējiet Dāvida psalmos,
Saulē un lietus pilītē!

Meklējiet Dievu, ietītu
Mītos un palagos baltos!
Meklējiet Viņu semītos,
Meklējiet Viņu baltos!

Meklējiet cauri gadsimtiem
Dievu laikā un telpā!
Meklējiet Viņa klātieni
Sava gadsimta elpā!

Meklējiet Dievu starp cilvēkiem,
Meklējiet cilvēkā pašā –
Dievu, kas vienmēr ir klātesošs
Tavā un manējā dvašā.

Meklējiet sapnī un nomodā,
No rīta līdz vakaram vēlam –
Meklējiet! Kamēr Dievs aizvedīs
Līdz Betlēmei – Dieva Dēlam.

Laipni aicināti un mīļi gaidīti visi svinēt Adventes dievkalpojumus
katru svētdienu plkst. 10.00, piedalīties Bībeles stundās
katru sestdienu plkst.18.00.
                    Zane Sapnova, draudzes locekle

Decembris 2004

Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai caur Viņu pasaule tiktu glābta
Jņ 3:17
Priecājieties iekš Tā Kunga vienmēr, es Jums vēlreiz teikšu, priecājieties!
                            Fil. 4:4
      
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

PRIECĪGUS UN GAIŠUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKUS!

• Rakstot svētku apsveikumus, mēs viens otram vēlam daudz labu novēlējumu – prieku, veselību, laimi, veiksmi un mieru, cerībā, ka tas, kaut vai daļēji, piepildīsies gan mūsu mīļo, gan mūsu pašu dzīvēs. Evaņģēlija vēsts mums apliecina – tas ir piepildījies līdz ar Kristus dzimšanu.     Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas mīt nāves ēnas zemē, atspīdēs gaisma    Jes 9:1
Pasaulē ir ienācis patiesais gaišums, un arī mēs esam apgaismoti, ja esam Kristū.     To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.     Jņ 15:11
Līdz ar Kristus atnākšanu prieks, kas parasti ir īslaicīgs, ir kļuvis pilnīgs. Ja Kristus ir mūsu Kungs, tad, par spīti nelaimēm, rūpēm un grūtībām, mēs vienmēr varam nākt pie Viņa, nolikt to visu lūgšanā pie Viņa kājām un atrast prieku, mieru un cerību.        
To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!" Jņ 16:33
Kristus mums neapsola atbrīvot mūs no visām bēdām, ciešanām un problēmām. Viņš zina, ka pasaulē mums ir bēdas, bet Kristū mūsu bēdas ir pārvērtušās priekā un nemiers pārvērties mierā. Lai Dievs dod mums to visiem piedzīvot!
• Nu jau veselu gadu Jaunpils ev. lut. draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu. Paldies Dievam, ka Viņš mums ir devis iespēju klausīties Evaņģēliju un pulcēties kopā tik bieži.
• Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumi notiks:
     24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī -  bērnu dievkalpojums plkst. 10.00
26. decembrī plkst. 10.00
• 25.decembrī plkst. 12.00 baznīcā būs Dobeles jauktā kora „Viesturzeme” (diriģente Māra Rozentāle) un Dobeles mūzikas skolas audzēkņu koncerts
       Zane Sapnova, draudzes locekle.