Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb53.jpg

Draudzes ziņas 2006

Aprīlis 2006

1. Pēt 4:7-11

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

Kādu laiku avīzē nebija nekas lasāms par draudzes dzīvi, tādēļ tagad sniedzu īsu ieskatu tajā, ,kas pa šo laiku noticis:
Šoziem mūsu baznīcā ir siltāk nekā citus gadus, jo kopš ___ ir pieslēgta gāzes apkure baznīcas sakristejā un altārtelpā. Altārtelpa, kur draudze pulcējas uz dievkalpojumu, ir norobežota no pārējās telpas ar aizkaru, līdz ar to dievkalpojuma laikā vairs nav tik ļoti jāsalst.
Nu jau divus mēnešus draudze saimnieko “ Namiņā”, bijušajā bērnudārza ēkā aiz baznīcas, kuru draudze īrē no pagasta padomes. Ēkai, protams, ir nepieciešams remonts, kuru plānots veikt pamazām, vairākās kārtās. Lai varētu telpas izmantot uzreiz, bija jāsaved kārtībā kanalizācija un elektroinstalācija, kā arī jāiedarbina apkures katls. Pašlaik “Namiņā” notiek Svētdienas skolas nodarbības, katrai grupai ir sava mācību telpa, nodarbības grupās var notikt vienlaikus, netraucējot vienam otru. Arī meiteņu ansambļa mēģinājumi notiek šeit . Viena telpa atvēlēta lietotām drēbēm - atvestas drēbes no Talsu diakonijas centra. Draudzes locekļi ir aicināti gan atnākt palūkoties, vai neatrodas kāds noderīgs apģērba gabals, gan pārskatīt mājās savu drēbju skapi un tās, kuras ilgāku laiku glabājušās neuzvilktas, atnest šurp – varbūt kādam citam derēs. To visērtāk var izdarīt svētdienās pēc dievkalpojuma, kad “Namiņā” skolotājas gaida bērnus uz nodarbībām. Cerams, ka izremontējot telpas radīsies iespēja sākt arī citas aktivitātes , kas palīdzētu kopt sadraudzību draudzes locekļu starpā un ļautu tiem pieaugt ticībā.
28. februārī jaunajās draudzes telpās – “Namiņā” tika pirmo reizi uzņemti ciemiņi –Svētdienas skolas bērnus bija atbraucis apciemot mūsu māsu draudzes - Indianapoles latviešu luterāņu draudzes mācītājs Gunārs Lazdiņš kopā ar LELB kancleri Helēnu Andersoni. Pēc svētbrīža visi kopā klausījās dziesmas, ko dziedāja meiteņu ansamblis, dzēra tēju un apmainījās iespaidiem par pagājušajā gadā pieredzēto.
Iesvētes  mācības kursa nodarbības turpinās, grupā mācās _____ nākamie draudzes locekļi, viņi tiks iesvētīti un uzņemti draudzē svētbrīdī otrajās Lieldienās, 17. aprīlī plkst. 10.00 ?.Svētbrīdī piedalīsies arī mūsu – Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts.

Zane Sapnova, draudzes locekle.

Maijs 2006

Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru.                 (Sal.pam.3:1,2)

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!
PRIECĪGAS LIELDIENAS!

Kādu laiku avīzē nebija nekas lasāms par draudzes dzīvi, tādēļ tagad sniedzu īsu ieskatu tajā,  kas pa šo laiku noticis:
Nu jau trīs mēnešus draudze saimnieko “Namiņā”, bijušajā bērnudārza ēkā aiz baznīcas, kuru draudze īrē no pagasta padomes. Ēkai, protams, ir nepieciešams remonts, kuru plānots veikt pamazām, vairākās kārtās. Lai varētu telpas izmantot uzreiz, bija jāsaved kārtībā kanalizācija un elektroinstalācija, kā arī jāiedarbina apkures katls. Pašlaik “Namiņā” notiek Svētdienas skolas nodarbības, katrai grupai ir sava mācību telpa, nodarbības grupās var notikt vienlaikus, netraucējot vienam otru. Arī meiteņu ansambļa mēģinājumi notiek šeit. Viena telpa atvēlēta lietotām drēbēm - atvestas drēbes no Talsu diakonijas centra. Draudzes locekļi ir aicināti gan atnākt palūkoties, vai neatrodas kāds noderīgs apģērba gabals, gan pārskatīt mājās savu drēbju skapi un tās, kuras ilgāku laiku glabājušās neuzvilktas, atnest šurp – varbūt kādam citam derēs. To visērtāk var izdarīt svētdienās pēc dievkalpojuma, kad “Namiņā” skolotājas gaida bērnus uz nodarbībām. Cerams, ka izremontējot telpas radīsies iespēja sākt arī citas aktivitātes, kas palīdzētu kopt sadraudzību draudzes locekļu starpā un ļautu tiem pieaugt ticībā.
28. februārī jaunajās draudzes telpās – “Namiņā” tika pirmo reizi uzņemti ciemiņi –Svētdienas skolas bērnus bija atbraucis apciemot mūsu māsu draudzes - Indianapoles latviešu luterāņu draudzes mācītājs Gunārs Lazdiņš kopā ar LELB kancleri Helēnu Andersoni. Pēc svētbrīža visi kopā klausījās dziesmas, ko dziedāja meiteņu ansamblis, dzēra tēju un apmainījās iespaidiem par pagājušajā gadā pieredzēto.
Iesvētes mācības kursa nodarbības turpinās, grupā mācās 14 nākamie draudzes locekļi, viņi tiks iesvētīti un uzņemti draudzē dievkalpojumā otrajās Lieldienās, 17.aprīlī plkst. 10.00. Dievkalpojumā piedalīsies arī mūsu – Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts.
Zane Sapnova, draudzes locekle.

Paldies.
Uz jautājumu kas jauns, vai kas svarīgs pēdējā laikā noticis Jaunpils draudzē varētu atbildēt divējādi. It kā jau nekas jauns nav noticis, viss pa vecam. Katru svētdienu notiek dievkalpojumi, arī iesvētes mācību grupa ir visai kupla nodarbības apmeklē četrpadsmit cilvēki. Tātad viss notiek. Tā arī mēs ikdienā mēdzam atbildēt, kad mums kāds vaicā: „Kā iet?”  „Paldies labi” mēs visbiežāk atbildam, nepievēršot lielu uzmanību izteiktajiem vārdiem. Paldies – vārds, kuru lietojam ikdienā, lai pateiktos, ir saliktenis un izveidots no diviem atsevišķiem vārdiem – palīdzi Dievs. Tā reizē ir gan pateicība, gan arī vēlējums.
Ar šiem vārdiem vislabāk raksturojams aizvadītais laiks Jaunpils draudzē.
Dievs tiešām ir palīdzējis.
Pašā ziemas viducī, janvāra spelgonī, Jaunpils baznīcā tika iedarbināta centrālā apkure. Rekonstrukcijas projekts vēl nav pilnībā pabeigts, šobrīd tiek apkurināta sakristeja un baznīcas altāra daļa. Draudze aukstajās ziemas dienās pulcējās altāra daļā, to norobežojot no pārējās baznīcas ar aizkaru. Tā mums izdevās kaut nedaudz saglabāt siltumu un aizvadīt dievkalpojumus mazliet siltākā telpā kā iepriekš.
Pateicība visiem, kuri savās domās vai ar aktīvu līdzdarbošanos un aizlūgšanām palīdzējuši šo darbu paveikt.
Īpaši gribētu pateikties Jaunpils pagasta pašvaldībai un personīgi Ligitai Ginterei par dāvināto apkures katlu, visiem, kas palīdzēja ar naudas ziedojumiem apkurei, projekta izstrādātājai, svētdienas skolas skolotājai Laimai Zariņai, galvenajiem darbu veicējiem Vilnim un Jānim Zariņiem, kā arī iesvētes grupas dalībniekiem Uģim un Ģirtam Švāniem par ziedoto laiku, lai nosiltinātu logus altāra daļā. Lai Dievs palīdz arī Jums visiem. Paldies.
Par turpmāko saistībā ar apkuri. Pēc konsultācijām ar speciālistiem draudzes padome ir nolēmusi ierīkot siltās grīdas apkuri, šāda veida apkures sistēma nodrošinās siltumu tur, kur atrodas cilvēki. Šajā gadījumā ir lielākas ierīkošanas izmaksas, bet vēlāk mazāki pastāvīgie ekspluatācijas izdevumi. Ierīkojot radiatorus turpretī būtu mazāki izdevumi sākumā, bet lielākas pastāvīgās izmaksas. Tas ir tādēļ, ka apkures sistēmā jāuztur augstāka temperatūra un jāpiesilda viss baznīcas apjoms līdz pat augstajām velvēm, kur gaiss ātri atdzistu un rezultāta cilvēkiem lejā būtu auksti.
Te varētu rasties vairāki jautājumi. Cik tas izmaksās un vai tas ir vajadzīgs?
Vispirms domājot par to, vai baznīcā ir vajadzīgs siltums, mums būtu jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt.
Kopš tā laika, kad šī celtne ir uzbūvēta, cilvēku dzīve ir ļoti izmainījusies. Cilvēki jau sen uz baznīcu nebrauc ar zirgiem, un līdz ar to nav nepieciešams ļoti silti saģērbties. Tātad līdz ar cilvēku dzīvi izmainās arī ģērbšanās ieradumi un vajadzības. Mājās mums ir silti, darba vietās silti, ceļā, braucot ar auto, arī silti. Bet baznīcā? Vai siltums baznīcā būtu kāda, kā mēs šodien sakām ekstra? Vienkārši sakot, siltums arī baznīcā ir mūsdienu cilvēka cienīgi apstākļi!
Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem (13:10) saka: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” Tātad no draudzes viedokļa siltums baznīcā ir arī mīlestības apliecinājums tam, kurš ienāk mūsu dievnamā meklēt garīgo stiprinājumu.

Tādas nu šoreiz sanāca manas pirms Lieldienu pārdomas, par finansēm pastāstīšu nākamajā avīzes numurā, bet šoreiz vēl svarīgākais par Lieldienu nedēļas pasākumiem Jaunpils baznīcā:

13. aprīlī Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 19.00
14. aprīlī Lielās piektdienas dievkalpojums 10.00
15.aprīlī Ciešanu laika mūzikas koncerts ar Tukuma draudzes kora un stīgu kvarteta piedalīšanos 19.00
16.aprīlī Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 10.00
17.aprīlī Otro Lieldienu dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām 10.00

23.aprīlī Baltajā svētdienā pēc dievkalpojuma notiks draudzes pilnsapulce un jaunās draudzes padomes vēlēšanas.

„Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”     Fil. 4:7
Jaunpils draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis

Augusts 2006

Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot uzņemsi mani godībā.
Ps 73:24
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

„Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot uzņemsi mani godībā.
Ik reizi, kad jūtamies nomākti un tiekam kārdināti, mums vīrišķīgi jāstājas pretī mūsu miesai, kura pārbaudījumos kļūst nikna un nepacietīga, un jāsaka tā: es pats nevaru zināt, kādēļ Dievs šobrīd mani tā atstājis; bet es nešaubos, ka mīļais, žēlīgais Tēvs pēc sava labā, gudrā padoma darīs tā, ka galu galā man viss nāks par labu, lai gan mana grēcīgā miesa to nespēj saskatīt, nedz saprast – tā kurn un pretojas garam. Tomēr šis krusts man jānes ticībā un pacietībā. Es arī gribu to pacietīgi panest. Miesa gan ir pārāk vāja, tā nopūšas, raud un žēlojas, bet Dievs saka: tu neko nesaproti, tu esi ģeķis; mans prāts un padoms ir tāds, ka no šā sava krusta tu iegūsi lielu labumu.
M. Luters
„Pasaulē Jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” tā saka Kristus gan saviem mācekļiem, gan mums, kad mēs lasām Jāņa evaņģēlija 16:33. Kristus nesola bezproblēmu dzīvi tiem, kas tic un cer uz Viņu – tieši otrādi, Viņš apstiprina to, ko izjūtam un zinām – bieži vien mums ir grūti, bēdīgi, pārbaudījumi šķiet lielāki, nekā spējam tos panest. Piemēram, ilgstošais sausums un karstums, kas izkaltē zemi un liedz izaugt dārzeņiem un zālei, kas nomoka mūs pašus un atņem prieku par vasaru. Tā ir viena no bēdām, ar kurām mēs sastopamies, dzīvodami pasaulē. Ir arī citas – slimības, vecums, nabadzība – gan mantiskā, gan gara nabadzība. Mums jāatceras, ka Kristus zina mūsu bēdas, Viņš tās nes uz saviem pleciem, kad mēs tās uzticam Dievam lūgšanā; mums jāklausa Viņam un jāuzticas – Kristus pasauli ir uzvarējis, Viņš mūs izvedīs cauri visām bēdām, svētīs mūsu šīszemes dzīvi un dāvās mūžīgo dzīvību. Paļausimies uz Dievu, meklēsim prieku Viņā, tad bēdas, kas ir pasaulē, nespēs mūs satriekt.
Pavasaris un vasara Jaunpils draudzē ir bijusi notikumiem bagāti:
17. aprīlī, Otrajās Lieldienās, draudzē tika iesvētīti 10 jauni draudzes locekļi, dievkalpojumā piedalījās mūsu – Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts.
23. aprīlī notika atkārtota draudzes kopsapulce, kurā tika ievēlēta jaunā draudzes padome, kas vadīs draudzes dzīvi nākamos trīs gadus.
Maija vidū tika pabeigta apkures sistēmas rekonstrukcija baznīcā – ieklāta siltā grīda. Turpmāk baznīcā dievkalpojuma laikā vairs nebūs jāsalst. Paldies Dievam un cilvēkiem, kas šo darbu veica!
21. maijā draudzi apciemoja Rīgas Mežaparka draudzes locekļi, apskatīja mūsu baznīcu, pili, apkārtni. Dzerot tēju „Namiņā” kopā ar mūsu draudzes ļaudīm, dalījās pieredzē draudzes darbā, dziedāja dziesmas. Vienotības sajūtu radīja doma, ka gan prieki, gan bēdas, gan problēmas un darbi visur ir līdzīgi.
27. maijā ciemos atbrauca ļaudis no Piltenes draudzes, arī viņi tika laipni uzņemti, iepazinās ar draudzes, baznīcas un pils vēsturi,
28. maijā, noslēdzot svētdienas skolas mācību gadu, bērni uzņēma viesus – svētdienas skolas bērnus no Rīgas sv. Jāņa draudzes, bija kopīgs svētbrīdis baznīcā, ekskursija pilī, spēles un rotaļas Kartavkalnā. Rīgas bērni bija sajūsmināti par brīvību, ko viņi baudīja, skraidot pa dabas takām un rāpjoties kalnos. Pie ugunskura visi dalījās līdzpaņemtajās pusdienās, cepa desiņas. Mājās visi bērni devās ļoti priecīgi un apmierināti.
Jūnija nogalē draudzi apciemoja vēl vieni ciemiņi, kuri bija veikuši vistālāko ceļu, lai iepazītos un sadraudzētos – jaunietes no Vibi draudzes Zviedrijā un viņu draudzes mācītājs Bendžamins Ludkvists. Zviedri iepazinās ar Jaunpili un apkārtni, ciemojās pie vairākiem draudzes locekļiem mājās, kopā ar draudzes evaņģēlistu Jāni Smilgaini apceļoja Rīgu un Jūrmalu.
Jūnija sākumā, uzklausot draudzes evaņģēlista lūgumu, Rīgas Biķeru draudze uzdāvināja Jaunpils draudzei divsimt gadu vecas ērģeles. Šīs ērģeles kādreiz bijušas Rīgas vecajā sv. Ģertrūdes baznīcā, tad Rīgas sv. Pāvila baznīcā, vēlāk Straupes baznīcā. Uz tām kādreiz daudz spēlējis Emīls Dārziņš. Deviņdesmitajos gados šīs ērģeles no Straupes draudzes nopirkusi Biķeru draudze, bet tā arī ērģeles palikušas neuzstādītas, jo izrādījušās Biķeru baznīcai par lielu. Gunāra Veskas uzaicināts, mūs apciemoja ērģeļu meistars mācītājs Jānis Kalniņš, kurš izpētīja jauniegūtās ērģeles un secināja, ka uzstādīt tās būtu iespējams, tikai restaurācijai un uzstādīšanai nepieciešami tam diezgan lieli līdzekļi. Jānis Kalniņš novērtēja arī Jaunpils baznīcas vecās ērģeles un ieteica atjaunot arī tās, jo tās ir lielākas, ar vairāk reģistriem, un ne tik sliktā stāvoklī, kā mēs līdz šim domājām.
1. jūlijā draudzes padomes sēdē tika ievēlēta valde, draudzes priekšnieks un revīzijas komisija. Jaunā draudzes padome:
Dzidra Blūma, Klāra Grīnfelde, Sarmīte Grīnfogele, Mirdza Ķergalve, Mārtiņš Ķergalvis, Velta Lāce, Zane Sapnova, Laima Zariņa, Velta Auziņa, Jānis Smilgainis, Iņta Sipeniece.
Par draudzes priekšnieku tika ievēlēts Mārtiņš Ķergalvis, vietnieci – Zane Sapnova, lietvede būs Mirdza Ķergalve, kasiere – Dzidra Blūma. Pēc jaunās padomes, valdes un priekšnieka apstiprināšanas LELB Kapitula sēdē notiks svinīga draudzes locekļu ievešana amatos.
Zane Sapnova, draudzes locekle.

Oktobris 2006

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas..
Sal. pam. 3:5-6
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

Mūsdienās reti, tikai jau laikam baznīcās, māca nepaļauties uz sava prāta gudrību. Jau bērnībā visiem tiek stāstīts, ka vajag uzticēties tikai saviem spēkiem, ar visu tikt galā pašam. Pat vērtību sistēmu katram jāveido pašam, katram pēc sava prāta jānolemj, kas labs, kas ļauns. Un pat ja kāda lieta, dzīvesveids vai uzvedība līdz šim tika uzskatīti par sliktiem, izejot no postmodernās filozofijas, ka absolūtu vērtību nav, jāsecina, ka plus vai mīnus zīmi tiekam aicināti visam pielikt mēs paši. Laicīgajā psiholoģijā un filozofijā cilvēks tiek pasludināts par pasaules centru un atskaites punktu, kas pats nosaka un vērtē savu uzvedību. Tā sagatavoti mēs dzīvojam, pēc savas saprašanas un sirdsapziņas rīkodamies dažādās dzīves situācijās. Bet Svētie Raksti – Bībele māca nepaļauties uz sevi, bet gan uz To Kungu. Cik labi ir, ka mēs varam lasīt Dieva Vārdu un skaidri zināt, kas ir labs, kas ne. Uzzināt, ka visas gudrības iesākums ir bijība Dieva priekšā, ka Viņš zin visas mūsu mūža dienas, kamēr vēl to nav nevienas... Jaunās Derības vēstulēs, ko apustuļi rakstīja draudzēm, ir daudz ļoti praktisku pamācību un norādījumu, kā dzīvot svētīgi, piemēram:„Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums.Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā Sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas; tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība.”(Efeziešiem 5:1-4). Bībelē ir atrodama skaidra vērtību sistēma, kurā var balstīt savu dzīvi, kuras augstākais bauslis ir :”Mīli Dievu, savu Kungu no visas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un tuvāko kā sevi pašu.” (Lk. 10:27) Tad arī Kungs darīs līdzenas mūsu takas, ka neklūpam, bet paklupuši varam piecelties.
Zane Sapnova, draudzes locekle.
16. septembrī mūsu baznīcu apmeklēja ciemiņi no Nīgrandes draudzes. Viņi brauca ekskursijā pa Kurzemes dievnamiem un citām ievērojamākajām vietām, un kā pēdējo viņi gribēja redzēt mūsu baznīcu.un pili. Tas bija jau krietni vakarā, kad mums, abām svētdienas skolas skolotājām nācās tēlot gidus, stāstot gan par baznīcas, gan pils vēsturi. Ciemiņiem ļoti patika mūsu baznīca. Vēl skaistāku un svinīgāku to darīja aizdegto sveču mirdzums un garīgās mūzikas ierakstu skanējums. Viesi aizbrauca apmierināti un priecīgi. Gandarītas bijām arī mēs abas ar Veltu, jo bija izdevies sagādāt kādam patiesu prieku!                        Laima Zariņa, draudzes locekle.
1. oktobrī notika pirmā svētdienas skolas nodarbība, skolotājas Laimas kopā ar bērniem sāka iestudēt ludziņu, ko bērni varēs parādīt viesiem svētdienas skolas jubilejas svinībās.
Šajā pašā datumā mūsu draudze un evaņģēlists bija uzaicināti piedalīties Annenieku draudzes 295 gadu jubilejas dievkalpojumā, draudzi pārstāvēja Mirdza un Mārtiņš Ķergalvji , skolotājas Laima Zariņa, Velta Auziņa un Jānis Smilgainis. Baznīca pārsteidza ar savu gaišumu un siltumu. Dievkalpojumā piedalījās daudz cilvēku – visas solu rindas bija pilnas. Baznīcu rotāja skaista, bagātīga rudens dabas bagātību izstāde. Ciemiņi bija no Dobeles, Blīdenes un Jaunpils draudzēm. Visi tika sirsnīgi un silti uzņemti.
Mirdza Ķergalve, draudzes locekle.
Paļāvībā uz To Kungu 8. oktobrī draudze svinēs pļaujas svētkus, pateiksies par visām bagātajām dāvanām, ko esam saņēmuši. Dievkalpojumā kalpos mācītājs Edvīns Vilks.
„Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!”                2.Kor 13:13

Novembris 2006

Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā.
Ps 9:10
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

Pirms dažām nedēļām no Talsu diakonijas centra „Namiņā” ir atvestas lietotas drēbes. Paldies pagasta padomei par transportu, paldies pensionētajiem amerikāņu mācītājiem, kas šīs drēbes savākuši un nogādājuši Latvijā! Paldies Dievam, kas mums ļauj kalpot līdzcilvēkiem, palīdzot šādā veidā! Ļoti daudz cilvēku jau ir atnākuši un paņēmuši drēbes, bet vēl mums ir daudz, mēs aicinām – kam vajag, nāciet, ņemiet par velti! Gaidām Jūs trešdienās no17.00 – 19.00.
14. oktobrī notika Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārkārtas sinode, kurā Jaunpils draudzi pārstāvēja priekšnieka vietniece Zane Sapnova. Sinodē tika atbalstīta triju diacēžu izveidošana, vairāku prāvestu iecirkņu robežu maiņa, iecelts jauns prāvests Valmieras iecirknī, pārrunāts jautājums par mācītāju algām.
Zane Sapnova, draudzes locekle.
MŪSU SVĒTDIENAS SKOLAI – 15 GADI!
„Izstum sauli – Bībeli - no pasaules, tad cits nekas Tev neatliks kā bieza tumsība un akls bezdibenis,” pirms 300 gadiem teicis Bībeles tulkotājs Ernsts Gliks. Tas ir brīdinājums un atgādinājums šodienas cilvēkiem, kuri ar augsti attīstītu prātu, zvērisku egoismu un nežēlību bruņoti, dodas pretī pašiznīcināšanās briesmām. Šodienas cilvēku vada nevis Dieva likums, bet konflikts un bailes, cilvēcības vietā stājas netikumība un izvirtība, un bērni , bieži vecāku nepieskatīti, zog, dzer, lieto narkotikas, klaiņo, nonāk uz apsūdzēto sola, ir cietsirdīgi un aprēķinātāji, kam nav svētas nekādas cilvēciskas jūtas, kam nav atbildības un pienākuma sajūtas.
Svētdienas skolas, kā arī mūsējās, galvenais uzdevums ir ne tikai sniegt skolēniem noteiktu daudzumu zināšanu, bet arī iemācīt viņus iepazīt Dievu personiski – caur lūgšanām un Bībeles lasīšanu, iemācīt veidot savu dzīvi, gudrību, piemēru un vērtības smeļoties no Dieva Vārda – Bībeles.
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā skolās bija atsevišķs mācību priekšmets „ticības mācība”, kura liecībās bija ierakstīta pirmajā vietā. Toreiz kristīgās dzīves pamatjautājumiem, lūgšanām un Bībelei skolēna garīgajā izglītošanā bija pati svarīgākā loma. Mūsdienās kristīgajai mācībai pirmajās trijās klasēs atvēlēta viena stunda nedēļā, bet katrā klasē to mācās tikai divi – trīs skolēni. Kā te iespējams izaudzināt jaunu, atsaucīgu cilvēku, kurš ar mīlestību un sapratni izturētos pret saviem vienaudžiem, skolotājiem, vecākiem un svešiem cilvēkiem?
Varam tikai pateikties Dievam, ka mums ir sava svētdienas skola, ka Bībeles vārds kļūst bērniem dzīvs, un viņi izjūt Dieva vārda spēku savā dzīvē un necenšas līdzināties savu agresīvo vienaudžu lielākajai daļai. 21. septembrī mēs svinējām svētdienas skolas 15 gadu jubileju.
1991. gada rudenī Jaunpils vidusskolā mācītāja Jūlija Neimaņa vadībā nodibinājās svētdienas skola. Bērnus palīdzēja mācīt skolotāja Ruta Liepa. Toreiz visa tauta vēlējās pārmaiņas un ticēja Dieva vadībai daudz stiprāk kā tagad. Svētdienas skolas pirmajos gados arī bērnu bija trīs līdz četras reizes vairāk. Kā seno laiku draudzes skolā vienā telpā mācījās 40 – 50 bērnu, 4 līdz 14 gadu veci. 1992. gada rudenī es sāku palīdzēt J. Neimanim svētdienas skolas nodarbībās. Nebija skolotājām vajadzīgās izglītības, nebija grāmatu, bija tikai liela vēlme strādāt ar skolēniem, mācīt uzticēties Dieva vadībai un lūgt, lai izdotos ieplānotais. Iesākumā svētdienas skola skaitījās gandrīz kā interešu izglītības pulciņš pie skolas, nevis draudzes. Nodarbības notika skolas klasēs. Katru sestdienu mācītājs J. Neimanis brauca uz skolu, pats vadīja nodarbību, stāstot par Dieva Dēla Jēzus Kristus dzīvi un ciešanām cilvēku labā, mācot baušļus un svēto lūgšanu – Tēvreizi. Skolotājas pienākumos ietilpa pārrunas par dzirdēto un praktisko nodarbību – zīmēšanas, aplicēšanas vai darbmācības vadīšana. Kopā ar Veltu Rudzāti dažreiz dziedājām. Bet Ziemsvētki – tas bija kas jauns, nezināms! Toreiz bija tikai viena mācību grāmata – mācītāja Bībele uz visiem. Vēlāk mums uzdāvināja vairākas Jaunās Derības un Bērnu Bībeles. Katra grāmatiņa tika apmīļota un saudzēta. Tās esam saglabājuši vēl šodien. Šajos gados svētdienas skolā mācījušies ap 300 audzēkņu, daži no tiem 3 – 5 gadus. Dažiem pietika ar gadu. Ziemsvētkus gaidot, vienmēr iestudējām kādu ludziņu. Sākumā nebija nevienas ludziņas ar kristīgu saturu, tās rakstīju pati. Visus svētkus svinējām skolā. Liels paldies toreizējai skolas direktorei Ritai Vārpiņai, kura atbalstīja mūsu svētdienas skolu un ļāva izmantot skolas zāli un klases, jo bērnu bija daudz, it sevišķi tad, kad uzņēmām ciemiņus no Bikstu un Zebrenes svētdienas skolām.
Pēc 2000. gada draudze svētdienas skolas vajadzībām sāka īrēt telpas „Jaunkalnos”. Mūzikas nodarbības kļuva regulāras, tās vadīja skolotāja Ilze Strautiņa. Telpu piepildījām ar mēbelēm un jaunām grāmatām. Paldies Gunāram Blūmam par palīdzību „Jaunkalnu” lielās telpas labiekārtošanā! Bērni tajā laikā katru gadu bija ap 30.
Pēc svētdienas skolotāju kursu beigšanas mums pievienojās skolotājas Velta Auziņa un Zane Sapnova. Varējām sadalīt audzēkņus trīs vecuma grupās. Mūziku mācīja Velta un māca vēl šodien. Mainījās mācītāji, Jūliju Neimani aizvadījām mūžībā, Evaņģēlists Jānis Smilgainis bērnu mācīšanu pilnībā uzticēja skolotājām.
Bija arī problēmas – trīs grupām bija neiespējami vienlaicīgi strādāt vienā telpā. Lūdzām Dievu un 2006. gada februārī sākām īrēt „Namiņu”, kur pašlaik arī pulcējamies. Liels paldies pagasta vadībai par sapratni un atsaucību, nododot šīs telpas mūsu rīcībā. Vēl ir daudz darba, lai izremontētu telpas, bet ceram, ka ar Dieva palīgu viss izdosies. Taču ir daži nelietīgi cilvēki Jaunpilī, kuri zinot, ka „Namiņš” pārgājis draudzes rīcībā, pamanījās izņemt stiklus verandai, noplēst dēlīšus, lauzt vaļā tikko ieliktās jaunās durvis, piemēslot verandu un izmantot to par iedzeršanas vietu. Nav mums „Namiņā”, mīļie cilvēki, nekādu materiālu vērtību – ne datoru, ne spēļu, ne naudas. Jums varam piesolīt vien grāmatas un diakonijai sūtītās lietotās drēbes, bet tās jau nav jāzog – iedosim par velti, ja vajag.
Šogad svētdienas skolā mācās 16 bērni – 11 mazajā un 5 vidējā grupā. Svētkos kopā ar mums bija draugi no Dobeles un Nīgrandes svētdienas skolām. Evaņģēlists Jānis Smilgainis vadīja baznīcā bērnu dievkalpojumu, tad ciemiņi apstaigāja un iepazinās ar pili, tad „Namiņā” kopīgi priecājāmies. Bija labi un jautri. Paldies Dievam, ka ir bērnu vecāki, kas saprot, cik svarīgi mūsdienu jaunajai paaudzei nepazaudēt morālās un garīgās vērtības, ko var dot Dieva Vārds katra bērna dzīvē!( paraksts zem bildēm – svētdienas skolas 15 gadu jubilejas svētkos)
Laima Zariņa, svētdienas skolas vadītāja.

Decembris 2006

Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības." Nikodēms saka Viņam: "Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?" Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.                                Jņ. 3:3 - 6

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

Gaišus un svētīgus Kristus piedzimšanas svētkus!

Kungs Jēzu,
ņem mūsu dzimšanu,
jo grēkos mēs esam dzimuši.
Un iegremdē mūs Tavā dzimšanā,
jo no augšienes Tu esi dzimis,
bet tomēr kā cilvēks uz šīs zemes,
lai arī mēs spētu piedzimt no augšienes.

Uzdāvini mums savu dzimšanu,
lai tā mūs nomazgā un dara par jauniem radījumiem,
lai Tava dzimšana pieder katram,
lai ikviens no mums svin
Tavu dzimšanu ar tādu prieku, kā viņš svinētu savējo –
it kā arī viņš, ne vien Tu, būtu piedzimis no Jaunavas Marijas
tanī naktī Betlēmē.
Stiprini mūsu ticību,
lai Tu mums piederētu pilnībā –
Patiess cilvēks un patiess Dievs,
Bērns, kas mums dzimis,
Dēls, kas mums dots.
M.Luters (citēts no gr. „Lūgsim kopā ar Luteru” Mārtiņa Lutera lūgšanu izlase)

Mainīts laiks, kad var nākt pēc drēbēm uz „Namiņu”; tagad tas ir trešdienās no15.00 – 17.00.
Draudzes padome lūdz visus draudzes locekļus, kas vēl nav nomaksājuši gadskārtējo noteikto ziedojumu draudzes un Baznīcas vispārējām vajadzībām, izdarīt to līdz jaunajam gadam, samaksāt to iespējams svētdienās pēc dievkalpojuma vai personīgi piesakoties pie draudzes kasieres Dzidras Blūmas, tel.28375358.
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumi notiks:

24. decembrī ziemsvētku vakara dievkalpojums plkst.18.00

25. decembrī - bērnu dievkalpojums plkst. 12.00.

Zane Sapnova, draudzes locekle.