Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb27.jpg

Draudzes ziņas 2009

Notikumi draudzē Ziemassvētku laikā:

Notikumi draudzē Ziemassvētku laikā:

Katru svētdienu Adventa laika dievkalpojumi plkst.10.00

Vokālās grupas „Vocalica” svētku koncerts, vadītājs A. Plezers 23. decembrī plkst.19.00

Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24.decembrī plkst.18.00

Svētbrīdis un sadraudzība 25. decembrī plkst. 13.00. Aicinām visus draudzes locekļus, ģimenes ar bērniem, draudzes vecos ļaudis.


Svētīgu adventa laiku un priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Es apsedloju divus zirgus
Vienu baltu -
Tā vārds bija
Aizstāvēties,
Otru melnu -
To sauca
Atdarīt.

Un prātoju:
Kurā kāpt vēlāk,
Kurā tūlīt?
Bet Jēzus man atveda ēzelīti.

   (Rudīte Losāne, Kuldīga)

5. decembrī „Namiņā” notika jau otrais jauniešu vakars, piedalījās arī ciemiņi no Lestenes un Saldus, nākamais pasākums paredzēts janvārī.
   (Zane Sapnova, draudzes locekle)


Oktobris 2009

Jo bauslības gals ir Kristus; Viņa iegūst taisnību ikviens, kas tic.
Rom. 10:411. oktobrī pēc dievkalpojuma notika draudzes sapulce, kurā tika ievēlēta nominācijas komisija, kas gatavos draudzes padomes vēlēšanas. Dievkalpojumā un sapulcē piedalījās Kandavas iecirkņa prāvesta p.i. Raimonds Mežiņš. Komisijā sapulce ievēlēja Sarmīti Grīnfogeli, Laimu Zariņu un Elzu Nordenu. Padomes pilnvaru termiņš būs pieci gadi.

Svētdienas skolā šogad ir izmaiņas. Mācās trīspadsmit bērni, pēc ticības apliecības mācītājs bērnus aicina pie altāra, uzrunā viņus un svētī. Skolotājas ir sešas – Laima Zariņa, Ilze un Austra Smilgaines, , Diāna Ariko un Zane Sapnova vada nodarbības, bet Sofija Zāgmane māca bērniem dziesmiņas. Katru svētdienu bērnus māca cita skolotāja, katrai slodze ir mazāka un iespējams arī regulāri apmeklēt dievkalpojumus. Austra, Diāna un Sofija šogad uzsāka mācības svētdienas skolotāju kursos Rīgā.

22. oktobrī Valsts kultūrkapitāla fonds nolēma piešķirt Ls 800 iesniegtā projekta „Jaunpils baznīcas altāra retabla sānu dekoratīvo elementu restaurācija” īstenošanai. Restaurācija notiks sadarbībā ar polihromijas un zeltījuma restauratori Ilgu Galviņu un kokgriezumu restauratoru vecmeistaru Vilni Līdaku. Restaurācijai paredzētās altāra detaļas tika aizvestas uz Pilsrundāli, restaurācijas darbnīcu.

Draudzes ansamblis, ko vada Velta Auziņa, šoruden ir audzis skaitliski, jaunieši bieži iepriecina klausītājus pirms dievkalpojuma gan ar jaunām, gan jau dzirdētām dziesmām, paldies viņiem!
Zane Sapnova, draudzes locekle

Read more...

Augusts 2009

Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.
Lk. 12:34Kapusvētku mēnesis augusts.

Ir aizvadīts viens no spraigākiem darba mēnešiem. Vasaras pašā pilnbriedā, kad sākam dārzos ievākt ražu un druvās norit labības kulšana, ir klāt intensīvākais darba cēlieniem lauku mācītājiem un draudžu aktīvistiem. Kapusvētki Latvijas kapsētās. Tiek apraudzītas tās vietas, kurp parasti mērojam ceļu ar šķiršanās sāpēm un skumjām pārdomām sirdī. Rūpēties par aizgājušo tuvinieku atdusas vietām mums liek pienākuma apziņa un vēlme parādīt cieņu tiem, kuri mums ir bijuši tik nozīmīgi, ko esam mīlējuši, kam esam parādā pateicību par to, ka esam. Apraudzīt tuvinieku kapus, liek vēlme izrauties no ikdienas steigas, jo kapsētu mēs saucam arī par miera sētu. Jā patiesi vai kādreiz nopūšoties par dzīves nastu smagumu, par grūtībām kas mūs nospiež ikviens neesam domājuši par to, ka arī mūsu dzīves gājums noslēgsies šajā atdusas un miera vietā. Ražas laiks dabā liek mums vaicāt, kādi būs augļi ko nesīsim mēs? Tātad - tā ir iespēja izvērtēt savu līdzšinējo dzīvi. Ja atdzīstam, ka viss nav bijis tā kā mēs vēlētos, tad varbūt kapsēta ir īstā vieta kur atstāt un aprakt savu veco „Es”.
Zigfrīds Muktupāvels kādā televīzijas pārraidē sacīja, ka latvieši ir dīvaina tauta, jo svin svētkus skumjā ar bēdām saistītā vietā. Tomēr ne tikai latvieši svin svētkus kapos. Arī Lieldienu notikumi risinās kapos. Īstenībā Lieldienas ir lielie kapusvētki visai kristīgajai pasaulei. Kristus tukšais kaps piešķir jaunu jēgu Viņa sacītajiem vārdiem: „"Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs..”
Kapusvētkos mums ir iespēja arī lūgt Dievu par dzīvajiem un aizlūgt par tiem, kas devušies mūžības ceļos. Un, kā jau svētkos, vismaz reizi gadā satiekam attālākus radus un draugus.
Jaunpils novadā ir astoņas kapsētas. Ir jāiegulda liels darbs, lai tās visas cienīgi sakoptu, novāktu nokritušos zarus, nopļautu zāli, piegādātu ūdeni un smiltis un novāktu atkritumus. Esam pateicīgi Gitai Zeminskai par rūpīgo un cītīgo apsaimniekošanas pienākumu pildīšanu. Gribas vēlēt, lai arī turpmāk šajos pārmaiņu laikos novada vadībai izdodas rast līdzekļus tikpat rūpīgai kapsētu sakopšanai.
Jāpateicas arī kapusvētku muzikālā kuplinājuma autoriem. Jau daudzus gadus atsaucīgi palīgi ir Tukuma luterāņu draudzes ansamblis „Sadraudzība” Ojāra Vītoliņa un Ritmas Zāģeres vadībā. Pirmo gadu uzstājās arī Jaunpils draudzes ansamblis Veltas Auziņas vadībā, un paldies arī draudzes ērģelniecei Ilzei Strautiņai par dziesmu muzikālo pavadīšanu Viesatu apkārtnes kapos. Paldies arī Jaunpils novada domei par finansiālo atbalstu un transporta nodrošinājumu, kā arī šoferītim Rustikam Arika par drošo izvizināšanu.

Jaunpils draudzes mācītājs Jānis Smilgainis.

• SVĒTDIENAS SKOLA

 4. novembrī, Pļaujas svētkos, draudzes svētdienas skola uzsāks mācības pēc svētdienas skolu programmas. Visu vasaru bērni, kas nāca līdzi vecākiem uz dievkalpojumu, varēja kopā ar skolotājām doties uz „Namiņu”, kur piedalījās nodarbībās, zīmēja un rotaļājās. Pļaujas svētkos mācītājs teiks uzrunu bērniem , svētīs viņus un tad bērni turpinās svētkus – jauna mācību gada sākumu „Namiņā”.
Aicinājums vecākiem!
Kristus ir sacījis: „Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tiem pieder debesu valstība.”
Neliedziet saviem bērniem nākt uz svētdienas skolu, laidiet viņus mācīties par debesu valstību, kas pieder viņiem un mums katram, kurš tic un paļaujas uz Jēzu Kristu.
Nodarbības notiks, kā parasti, dievkalpojuma laikā, svētdienās, plkst. 10.00. Nāciet paši uz dievkalpojumu un ņemiet bērnus līdz! Svētdienas skolas nodarbības ir bez maksas.
• 2009. gada 11.oktobrī pēc dievkalpojuma plkst. 12.00 notiks draudzes pilnsapulce. Aicināti visi draudzes locekļi. Sapulcē tiks ievēlēta nominācijas komisija, kas sāks draudzes padomes vēlēšanu sagatavošanas darbu – aicinās aktīvos draudzes locekļus kandidēt vēlēšanās, kas notiks nākamgad.
Zane Sapnova, draudzes locekle

Maijs, Jūnijs, Jūlijs 2009

31. maijā, Vasarsvētkos un 12. jūlijā tika kristīti un iesvētīti jauni draudzes locekļi. Sveicam viņus un vēlam Dieva svētību, ticības ceļu ejot!
Šogad 2. jūnijā svētdienas skolas bērniem bija ekskursija – šoreiz uz Kandavu, kur mūsu svētdienas skolu kopā ar citām aicināja noskatīties leļļu teātri, piedalīties spēlēs un rotaļās. Bērni no šī pasākuma atgriezās piekusuši un ļoti apmierināti. Paldies pagasta padomei, kura deva transportu braucienam un skolotājai Veltai, kura bērnus pieskatīja!
Šai vasarā Jaunpils draudzē notika pirmais Jauniešu dievkalpojums. Sestdienā, 4. jūlija vakarā, baznīcā skanēja bungas un ģitāras, dziedāja gan mūsu draudzes meitenes, kuram pavadījumu uz ģitārām spēlēja Valērijs un Matīss, gan Lestenes Jaunās paaudzes jaunieši, gan draugi no Gregorskolas. Paldies visiem, kas piedalījās! Cerams, ka drīz šādi dievkalpojumi notiks regulāri, reizi vai divas reizes mēnesī.


Vairāki mūsu draudzes locekļi šogad piedalījās Baznīcas dienās Valmierā 24.-26. jūlijā. Četras meitenes – Austra, Diāna, Lāsma un Sofija jau iepriekš pieteicās par brīvprātīgiem palīgiem, uzņēmās bērnu pieskatīšanas un ziedojumu vākšanas pienākumus. Baznīcas dienās piedalījās arī mācītājs Jānis, misijas teltī stāstot par Ugandas misijas ceļojumu un ierādot, kā var slavēt Dievu, spēlējot uz bungām, ko atveda no Āfrikas. Jaunpilī svētdienas dievkalpojumu vadīja draudzes locekļi, lasot sv. Rakstus un arhibīskapa Jāņa šai dienai rakstītu sprediķi, dziedot dziesmas un lūdzot Dievu.
           Zane Sapnova, draudzes locekle

Maijs - Jūnijs 2009

Mozus sacīja: „Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, mans Kungs, lūdzams, jel nāc kopā ar mums!”
2. Moz. 34:9

• Baznīca atkal ir atvērta ik dienas!
No plkst. 10.30 līdz 16.30 baznīcas durvis ir atvērtas apmeklētājiem, baznīcā dežurē draudzes locekļi, paldies viņiem par kalpošanu!
• 10. maijā svētdienas dievkalpojumā svinējām Mātes dienu kopā ar Ugandas bīskapu Džeraldu. Dievkalpojumā dziedāja bērni, kuriem šī bija pēdējā svētdienas skolas nodarbība. Mācītājs izsniedza bērniem sv. skolas beigšanas apliecības, bet atgādināja, ka nodarbības turpināsies vasaras skolas ietvaros.
• 16. maijā, muzeju nakts pasākuma laikā Jaunpils baznīca bija atvēta līdz pusnaktij, nāca ļoti daudz apmeklētāju, paldies visiem, kas piekrita pieskatīt baznīcu šajā laikā!

Zane Sapnova, draudzes locekle


Alfa kurss Jaunpils vidusskolā
     Sākot ar šī gada marta vidu Alfa kursu pie mums vadīja Saldus sv. Gregora kristīgas kalpošanas skolas audzēkņi. Jaunpilij tas bija kaut kas jauns, vēl nebijis. Atklāsmes grāmatā 21.nodaļā teikts: ”Es Esmu Alfa un Omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota.”
Kad pasaulē ir tik daudz satraukuma un neziņas, nedrošības par šodienu un rītdienu, Dieva vārdi spēcīgi uzrunā, sniedz mieru dvēselei un rosina jauniem garīguma meklējumiem arī turpmāk, ne tikai uz īsu brīdi.
Lai cik ātri aizsteigtos laiks, pavadīts kopā ar kristīgiem jauniešiem, tas paliek kā milzu ieguvums, kā mantojums turpmākām dzīves gaitām. Jaunieši, tālāk dodoties pa grūtajiem dzīves ceļiem un taciņām, zinās, ka viņus pavada Kāds, pie kura var griezties un meklēt patvērumu un atbildes – tas ir īsts, dzīvs, reāls, neviltots augšāmceltais Jēzus Kristus.
Alfa kursa laikā jaunieši bija kopā sadraudzībā, pārdomās, tēju dzerot, galda un sporta spēlēs, rotaļās. Kursa vadītāji bija rūpīgi gatavojušies katrai nodarbībai, viņiem līdzi bija filmas, ko skatīties, dziesmas ģitāras pavadījumā, arī teātra uzvedums pirmajā nodarbībā.
Kursa laikā bija iespēja ielūkoties sv. Rakstos, uzdodot sev pašam šos svarīgos jautājumus- kas es esmu? No kurienes nāku? Kurp eju? Kāpēc dzīvoju? Un vēl – kāpēc ir tik daudz ļaunuma pasaulē, kā sevi no tā pasargāt?
Jaunpils vidusskolas jaunieši bija atsaucīgi dalībnieki, jūtot draudzīgu, nepiespiestu atmosfēru, aktīvi piedalījās nodarbībās, uzņēmās atbildību par kabineta sakopšanu un sakātošanu pēc nodarbībām.
Paldies visiem par atsaucību, par kalpošanu šajā kursā – vispirms Gregorskolas studentiem, kas veidoja nodarbības, mācītājam Jānim Smilgainim, kurš skolēnus pēc nodarbībām izvadāja pa mājām un viņa sievai Ilzei par viesmīlību, visus savās mājās uzņemot; Zanei Grigorei par katrreiz sarūpēto cienastu, Laimai Zariņai un Mirdzai Ķergalvei par atsaucību un piedalīšanos, Jaunpils vidusskolas vadībai par atvēlētajām telpām un veiksmīgo sadarbību. Paldies arī visiem, kuri lūdza par šo pasākumu un nenogurstoši turpina lūgt.
Paldies Dievam, kurš paver ceļu, kā Viņa Vārdam nokļūt pie katra no mums, sniedzot mums mieru, prieku, cerību un mīlestību!
Alfa kurss ir noslēdzies, tomēr ceram, ka jauniešu aktivitātes turpināsies citās formās, kuras jāmeklē un jāveido.
Aija Zāgmane, draudzes locekle


• 31. maijā, Vasarsvētkos tika kristīti un iesvētīti jauni draudzes locekļi. Sveicam viņus un vēlam Dieva svētību, ticības ceļu ejot!

Marts-Aprīlis 2009


Mūsu Kungs Jēzus Kristus par mums ir miris, lai mēs – dzīvi vai miruši - dzīvotu līdz ar Viņu. 1.Tes 5:10


Lieldienas. Vislielākā diena gadā. Citiem zaķu, šokolādes olu un sīpolu mizās novārītu raibumu diena. Citam robeža, kas šķir dzīvību no nāves. Sakāvi no mūžīgas uzvaras. Uzvaras var būt dažādas – gan ikdienā gan kaujas laukā un arī tam, kas jāuzvar ir dažādas sejas. Lieldienu laikā mēs esam aicināti apstāties un vēlreiz pārdomāt to, ko mūsu dēļ izdarīja Kristus. Domājot par viņa upuri man nāk prātā, ka pēdējos gadus televizorā ir manīts filmā uzņemtais Endrjū Loida Vēbera mūzikls ‘Jēzus Kristus Superzvaigzne’. Atceros savus padsmitnieka gadus, kad pirmo reizi to klausījos, bet vēl līdz šai dienai man visspēcīgāk ausīs atbalsojas skaņas, kad veseri pienagloja pie krusta Jēzus rokas un kājas. Fonā skanēja it kā izmisušā, gaudenā neprātā grimstošu eņģeļu balsis, kamēr ritmiski, nedaudz atbalsojot, veseri darīja savu Rakstos ierakstīto darbu. Toreiz es nekā nespēju saprast, kādēļ Jēzus to darīja. Vai tad tā uzvedas Superzvaigzne? Superzvaignes taču neļauj sevi piesist krustā! Šajā kontekstā atmiņā nāk arī kāda Radio Skonto bieži atskaņota dziesma ‘Es esmu supermeitene, un supermeitenes neraud.’ (I’m a supergirl and supergirls don’t cry). Ja mēs esam ‘super’, mēs neraudam, mēs neļaujam sev darīt pāri, mēs nenonākam sāpīgās situācijās, mēs neizrādām savas emocijas. Šodien ir populāri būt ‘super’. Šo vārdu mēs lietojam gan kā īpašības vārdu gan arī kā lietvārdu. ‘Supermeitene, superčalis, superballīte, kā tev iet – super. Tā viegli, bezpersoniski, nesaspringstot, bez sirdsapziņas, bez identitātes, bez emocijām, tā taču dzīvot ir – super! E.L.Vēbera mūzikla nosaukums faktiski ir izaicinājums, kas liek paskatīties uz lietām citādāk.  Ja jau Jēzus, Dievs, kurš dzīvoja mūsu vidū, Cilvēks, kurš uzņēmās mūsu grēkus tiek apzīmēts ar ‘super’, tad varbūt šī ir tā reize, kad varam aizdomāties, ko tad īsti nozīmē šis vārds ‘super’. Tas ir vislabākais, viscēlākais, vispatiesākais, vismīlošākais, viscildenākais, visvarošākais, visdiženākais, vispilnīgākais, vis-, vis-, vis-....... Tas ir Viņš, mūsu glābējs un Pestītājs. Ja kāds šajā pasaulē vispār ir ‘super’, tad tas ir Viņš. 

Read more...

Janvāris 2009

Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā Jūs esat izglābti!
                                    Efez.2:4-5


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.
 
Ir nosvinēti Ziemassvētki un sagaidīts Jaunais gads. Jaunpils draudzē šie svētki bija notikumiem bagāti
Svētku pasākumi sākās 23.decembrī ar Jaunpils vokālās grupas “Vocalica” koncertu banīcā. Šinī koncertā kopā ar jaunpilniekiem muzicēja Bikstu vīriešu vokālais ansamblis “Optimisti”. Sakām lielu paldies koncerta organizētājiem un dalībniekiem, bija skaisti izgaismota baznīca, pieejamas koncerta programmiņas un mājupejot katrs koncerta klausītājs pēc brīnišķīga muzikāla baudījuma saņēma arī saldu kārumu ar klātpieliktiem laba vēlējumiem no “Vocalica”. Ziemassvētku vakarā notika tradicionālais Svētvakara dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā mūs ar savām dziesmām iepriecināja Jaunpils koris. Paldies kora vadītājai un dalībniekiem. Piedodiet, ka visiem nepietika dziesmu lapiņu un sēdvietu, nebijām padomājuši par apgaismojumu zem balkoniem.

Otrajos Ziemassvētkos, 25.decembrī pirmo reizi notika svētbrīdis bērniem kopā ar draudzes vecākajiem locekļiem.Pēc mācītāja uzrunas un lūgšanas kopā ar bērniem svētdienas skolas bērni dziedāja vairākas dziesmas, tā iepriecinot visus pārējos sanākušos.Atnācis bija arī Ziemassvētku vecītis, kurš bērniem un vecajiem cilvēkiem izdalīja dāvaniņas un saldumu paciņas.Vēlāk visi tika aicināti pie galda turpat baznīcā iedzert kafiju un tēju, pacienāties ar sarūpēto kliņģeri un citiem gardumiem.Davanas un saldumus pasniegt bija iespējams, pateicoties V.Leites ziedojumam draudzes diakonijas vajadzībām, skolotāju Laimas un Veltas darbam. Visi vecākie draudzes locekļi uz šo pasākumu saņēma ielūgumus, kuros aicinājām zvanīt un pieteikties, ja ir grūtības ar nokļūšanu baznīcā, piedāvājām transportu. Dažādu apstākļu dēļ, gan slimības, gan slidenā laika dēļ ieradās ļoti maz aicināto. Tomēr tiem, kas atnāca bija prieks būt kopā un klausīties bērnu dziesmās. Ar draudzes locekļu palīdzību centāmies katram, kas nebija atnācis, saldumus aizvest uz mājām. 26.decembrī satikties “Namiņā” mūs aicināja Vita Leite, kura bija ieradusies uz dažām dienām Latvijā un gribēja vēl apdāvināt svētdienas skolas bērnus un draudzes darbiniekus. Paldies viņai par rūpēm! Pirmo reizi mācītāja Jāņa Smilgaiņa kalpošanas laikā Jaunpils baznīcas zvans zvanīja vecgada vakarā, aicinot uz dievkalpojumu. Cilvēku sanāca maz, bet bija dievvārdi, dziesmas, eglītē sveces un skanēja baznīcas zvans. Mēs aicinām uz dievkalpojumiem katru svētdienu plkst. 10.00, aicinām bērnus uz svētdienas skolu.

Ja Jums ir interese un vajadzība pēc garīgās literatūras, griezieties pie draudzes darbiniekiem baznīcā vai pie mācītāja viņa pieņemšanas laikā trešdienās plkst. 16.00 – 18.00, pēc dievkalpojumiem, vai arī zvaniet – tel. nr. 29294912.
Ilze Smilgaine

Februāris 2009

Jūs bijāt kā klīstošas avis, bet tagad esat atgriezušies pie sava Gana un dvēseļu Sarga.
(1.Pēt. 2:25)


Šī gada janvāra sākumā pie mums, Jaunpils draudzē, bija ieradies Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers. Bīskapa mērķis bija tuvāk iepazīties ar mācītāju, viņa ģimeni un draudzēm, kurās mācītājs kalpo.
    Svētdien bīskaps kopā ar mācītāju vadīja dievkalpojumu, sprediķoja un dalīja Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma visi draudzes locekļi un viesi no citām draudzēm pulcējās Svētdienas skolas telpās "Namiņā",  baudīja gardo mielastu un sarunājās. Bērni bīskapam sniedza priekšnesumu, dziedādami skaistas dziesmas.
 P. Brūvera viesošanās laiks Jaunpils draudzē bija īss, jo bija jādodas uz Džūkstes draudzi, tomēr tas tika pavadīts ļoti jauki un mums visiem paliks atmiņā vēl ilgi.

Read more...