Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb4.jpg

Restaurācijas darbi

Altāra, kroņluktura un kanceles restaurācija

Jaunpils baznīca ir valsts mēroga arhitektūras piemineklis. Pieminekļa statuss piešķirts arī baznīcas altārim un kancelei, kuri ir Kurzemes sakrālās kultūras izcilāko vērtību vidū.
Altāra un kanceles oriģinālais krāsojums bijis polihroms -  pamats melns, detaļas zeltītas un apsudrabotas ar košiem daudzkrāsainiem akcentiem. Mainoties laikiem un modei, košais krāsojums tika noņemts un altāris un kancele pārkrāsoti gaiši pelēki un ar bronzas krāsas un zelta akcentiem. Pēdējā pārkrāsošana tika veikta 1935.gadā. Padomju laikā baznīca stipri cieta, tika nolaupītas visas, izņemot Mozus un Ārona, skulptūras, tām tika nolauztas rokas un sīkās detaļas.

2001. gadā, pēc uz draudzes lūguma tiek uzsākta altāra retabla izpēte, to veica polihromā koka restauratore vecmeistare Aida Podziņa, turpināja 2009. gadā Ilga Galviņa un kokgriezumu restaurators vecmeistars Vilnis Līdaka.

Restauratoru sanāksmē tika nolemts atjaunot altāra polihromiju, par pamatu ņemot Zlēku baznīcas ļoti līdzīgā altāra krāsojumu.

No 2009. līdz 2016. gadam notika altāra retabla restaurācija, to finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jaunpils novada dome, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, un ziedotāji – draudzes locekļi, domes deputāti, uzņēmēji. Lielu atbalstu restaurācijai ir snieguši baronu fon der Reku ģimenes biedrība.

2015. gadā draudze ar Rietumu Bankas Labdarības fonda atbalstu veica lielā kroņluktura restaurāciju Ilgas Galviņas restaurācijas darbnīcā.

2016. gadā ir uzsākta kanceles, kura kopā ar altāri veido baznīcas interjera ansambli, restaurācija. Tā tika demontēta un aizvesta uz Ilgas Galviņas restaurācijas darbnīcu, vispirms notiks pārkrāsojumu noņemšana un agrākā krāsojuma shēmas rekonstrukcija, balstoties saglabājušos krāsas fragmentu stratigrāfiskajā izpētē.

Ja vēlaties ar ziedojumu atbalstīt kanceles restaurāciju, pārskaitiet, lūdzu, ziedojumu uz draudzes kontu ar norādi – mērķa ziedojums kanceles restaurācijai.

Draudzes rekvizīti:

Jaunpils ev. lut.draudze Baznīca, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads LV-3145 reģ.nr. 90001083634Konts Swedbank LV57HABA0551008334007

 

Paldies visiem, kas atbalstīja altāra un kroņluktura restaurāciju:

Valsts Kultūrkapitāla fondam,

Von der Reku ģimenes biedrībai,

Matiasam fon der Rekem,

Tomasam fon der Rekem,

Hubertam fon der Rekem,

Dīteram fon der Rekem,

Tobiasam fon der Rekem,

Rietumu Bankas Labdarības fondam,

Mārim Fenhānam,

Gunvaldim Sproģim,

Ilzei Puidei,

Ārim Mežulim,

Vitai Leitei,

Ligitai Ginterei,

Gunāram Veskam,

Andrim Ārgalim,

Frederikam Lambertam Šīlam,

Aigaram Jakovelim,

Andrim Ārgalim,

Jurim Niedram,

Kasparam Brikulim,

Zanei Sapnovai,

Joahimam Knakštetam,

Ilonai Ozoliņai,

Ligita Gintere,

Arvim Nikolajevam.