Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb26.jpg

Draudzes ziņas 2015

Jaunpils baznīcas kroņlukturis

Decembris 2015

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību (Jņ.3:16)

 

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

 

 

Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Visi mīļi gaidīti svētku dievkalpojumos -

 

24. decembrī plkst. 18.00                 Ziemassvētku vakara dievkalpojums

25. decembrī plkst. 10.00                 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.

Īpaši aicinām ģimenes ar bērniem.

Mācītājs Jānis Saulīte

 

  • Šogad Ziemassvētkos Jaunpils baznīca staros neskaitamās ugunīs, gaišumu dos ne tikai smaidi sejās un svecītes svētku eglē, bet arī skaistais, greznais kroņlukturis, kas pēc restaurācijas ir atgriezies baznīcā.

Jaunpils baznīcā kādreiz bijušas trīs apgaismes lustras jeb kroņlukturi, tie dāvināti baznīcai tās 300 gadu jubilejā 1892.gadā. Divi kroņlukturi bija mazāki, viens – centrālais – lielāks. Padomju laikā baznīca tika aplaupīta, 1980. gada fotogrāfijā redzama tikai viena lustra sliktā stāvoklī. Abas pārējās lustras pazudušas. Pēc baznīcas atgūšanas 1990. gadā palikušo lustru samazināja un pārklāja ar bronzas krāsu. Pāri palikušās detaļas tika saglabātas. 2011. gadā lustra tika demontēta.

Šī gada maijā Rietumu bankas labdarības fonds atbalstīja draudzes iesniegto kroņluktura restaurācijas projektu un piešķīra šim nolūkam 4000 EUR, pārējo - 2758 EUR finansē Jaunpils draudze un Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība. Biedrībai naudu kroņluktura atjaunošanai ziedoja Vita Leite.

Restaurācija tika veikta Ilgas Galviņas restaurācijas darbnīcā, pieaicinot restauratori – vecmeistari Maiju Baņķieri un citus izcilus meistarus.

Restaurācijas gaitā bija jānotīra apsūbējums, pārkrāsojumi un vecā elektroinstalācija, jāveic uzskaite un izpēte, lai varētu rekonstruēt krāšņo kroņlukturi tādu, kāds tas bijis. Jāizlej jauni lielāki un mazāki zari, kuri nebija saglabājušies,  jāatjauno svečturu šķīvīši un zaru pamatnes bļoda, kura vecuma un nepiemērotu glabāšanas apstākļu dēļ bija stipri korodēta un sadalījusies vairākos gabalos. Tika izlieta arī jauna balustra detaļa, saglabājušās detaļas labotas un pulētas. No jauna tika izveidota elektroinstalācija, katrs svečtura zars aprīkots ar ekonomisku sveces veida spuldzīti.

Liels paldies kroņluktura restaurācijas galvenajam finansētājam – Rietumu bankas labdarības fondam, ziedotājiem un darbu veicējiem – restauratoriem.

Nākotnē Jaunpils baznīcai tiks izstrādāta kopēja interjera koncepcija, šajā projektā tiks plānota arī iekštelpu apgaismošanas sistēma, iespējams, ka interjers tiks papildināts vēl ar vairākiem, stilam atbilstošiem lukturiem un maziem lukturīšiem, kādi agrāk bijuši pie kolonnām.

  • Septembrī ērģeļu atjaunošanas darbu uzsāka Jānis Kalniņš. Tika uzstādītas ērģeļu galvenās konstrukcijas, vējlādes, reģistru traktūra un demontēts oriģinālais ērģeļu prospekts. Jānis Kalniņš: “ Atvestās ērģeles ļoti labi iekļaujas sākotnējā 19. gadsimta sākuma korpusa apjomā, tādēļ, saskaņojot ar VKPAI, nolēmām demontēt M.Krēsliņa paplašinājumus

un atjaunot korpusu tā pirmajā apjomā un veidolā. Līdz ar to ērģeļu prospektam tiks atjaunots oriģinālais 19. gadsimta sākuma krāsojums – tumši zaļganzils ar zeltītām karnīzēm. Šis krāsojums arī lieliski harmonēs ar atjaunoto altāri un kanceli.  Darbnīcā prospektam noņemti pārkrāsojumi, veikti labojumi trūkstošo detaļu izgatavošana. Pārlīmētas ērģelēm līdzi nākošās plēšas. Tuvākajā laikā sāksim stabuļu un gaisa sistēmas montāžu un ērģeles jau pamazām varēs sākt spēlēt!”

  • 27. novembra Jaunpils novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu piešķirt ērģeļu atjaunošanai vēl trūkstošo summu - 18532,24 EUR.

Paldies visiem, kuri ar savu ziedojumu un darbu palīdzējuši piepildīties sapnim par skanošām ērģelēm Jaunpils baznīcā!

Īpaši liels paldies Jaunpils novada domei, kas sniegusi būtisku finansiālu ieguldījumu ērģeļu atjaunošanā!

 

  • Šī gada augustā notika draudzes padomes vēlēšanas, bet jaunievēlētā padome netika apstiprināta.

Novembrī LELB Kapitula sēdē apstiprināja draudzes pagaidu pārvaldi, tajā ir septiņi draudzes locekļi:

Mācītājs Jānis Saulīte, Solvita Krīgerte, Dzidra Blūma, Zinta Mielava, Daiga Vanaga, Zane Sapnova (pagaidu pārvaldes vadītāja)  un Māris Vanags. Pagaidu pārvalde sagatavos jaunas draudzes padomes vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā pēc gada.

 

  • 2015. gada 3. projektu konkursā Valsts Kultūrkapitāla Fonds Jaunpils baznīcas atbalsta biedrībai ir piešķīris kanceles restaurācijas uzsākšanai nepieciešamo finansējumu, pēc VKPAI atļaujas saņemšanas kancele tiks demontēta, pārvesta uz Pilsrundāli un Ilgas Galviņas restaurācijas darbnīcā sāksies atjaunošanas darbs.

Zane Sapnova

Restaurētā altāra iesvētīšana

Afiša


Augusts 2015

"Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu."
(Salamana pamāc.  22. : 1.)
Esiet sveicināti augustā!
Pēc vairāku gadu klusēšanas Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze turpina saziņu un informāciju mājas lapā.
Augusta mēnesis spraiga darba pilns. Mūsu god. mācītājam Jānim Saulītem ne tikai svētdienas dievkalpojumi Jaunpils, Lestenes un Džūkstes draudzēs, bet arī kristības, iesvētības, laulības un Kapu svētki Džūkstes, Viesatu, Irlavas, Bikstu, Zebrenes, Lestenes, Jaunpils pagastos.
Jaunpils draudzē 16. augustā notika draudzes sapulce. Sapulci vadīja mācītājs J. Saulīte. Sapulcē draudzes priekšnieks Mārtiņš Ķergalvis atskaitījās par paveiktajiem darbiem draudzē. Nozīmīgākais no paveiktā - altāra restaurācija. Darbi altāra telpā un kriptā zem altāra, altāra galda projektēšana, izgatavošana, montāža, 3 metāla siju novietošana zem altārgalda, lai atslogotu kripta velvi. Altārgalda izgatavošanu un montāžu, statnes protezēšanu un altāra retabla montāžu pēc restaurācijas veica Kaspars Brikulis. Par altāra retablu atjaunošanas darbiem rūpējās Zane Sapnova, bet restaurācija notika restauratores Ilgas Galviņas vadībā.
Bruģēts baznīcas priekšplāna laukums un stāvlaukums, kas paveikts ar Jaunpils novada domes līdzfinansējumu. Remontēts baznīcas tornis un jumts ar Latvijas Jumiķu apvienības jumiķu darbu un domes finansējumu. Pārdota zeme 0,47 ha saskaņā ar līgumu un nauda ieskaitīta Latvijas ev. lut. baznīcas garīdznieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma fondā ar Virsvaldes lēmumu.
Pēc M. Ķergalvja atskaites notika vēlēšanas. Pēc nominācijas komisijas ieteikuma, izvērtējot darbības virzienus, ievēlēja draudzes padomi 10 cilvēku sastāvā, divus revidentus un valdi 5 cilvēku sastāvā.
No Zviedrijas pārvestas Solnas draudzes dāvinātās ērģeles. Kopš 2007. gada, ar Jaunpils kora ieteikumu, draudze AS "Swedbank"  atvērusi krājkontu ērģeļu atjaunošanai.
Konta Nr. LV83HABA0552039444509
Reģistra Nr. 90001083634
Ar Rietumu bankas atbalstu šobrīd notiek Jaunpils baznīcas kroņluktura atjaunošana. Restaurācijas darbi notiek Ilgas Galviņas vadībā.
6. septembrī paredzēts restaurētā altāra iesvētes dievkalpojums. Jaunpils ļaudis laipni aicināti dievnamā.
Veiksmīgu un sekmīgu jauno mācību gadu skolēniem un skolotājiem!
Veselību, izturību un Dieva svētību mums visiem savos darbos!

Mirdza Ķergalve
Jaunpils draudzē